Ydych chi awydd ymgeisio am le ar y Cynllun?

Dyma grynhoi’r holl ddeunyddiau all fod o gymorth i chi wrth ymgeisio am le i fod yn rhan o’r Cynllun.

Beth yw’r Cynllun?

 

Y Broses Ymgeisio

 

Cwestiynnau Cyffredinol

1. Ydw i angen profiad yn y maes penodol cyn gallu ymgeisio am y swydd?

Na, nid oes angen profiad blaenorol ond bydd angen i ti fod wedi dangos parodrwydd i ddatblygu.

2. Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n bosib ymgeisio am y swydd drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Bydd y broses ymgeisio’n agor yn fuan!

3. A oes angen i mi fod â gradd benodol er mwyn gallu ymgeisio?

Na, nid oes angen gradd benodol ond rhaid i ti fod wedi derbyn gradd 2:1 neu uwch.

4. Beth yw hyd y cynllun?

Bydd hyd y Cynllun yn dibynnu ar hyd y cymhwyster byddi di’n ei ddilyn

5. A oes sicrwydd swydd ar ddiwedd y Cynllun?

Bydd pob ymdrech posib yn cael ei wneud i sicrhau fod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael pob cyfle posib i gael swydd wedi’r Cynllun.

Mae’r Cyngor yn falch bod rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun.

6. Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi yn ystod y cynllun?

Bydd cefnogaeth lawn yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus drwy gydol y cynllun – yn ystod y lleoliadau a thra’n astudio’r cymhwyster.

7. Rwyf wedi ymgeisio am y swydd o’r blaen ond heb fod yn llwyddiannus, a fyddai’n bosib i mi ymgeisio eto y flwyddyn nesaf?

Wrth gwrs, os wyt yn cyrraedd gofynion y swydd yna mae modd ymgeisio eto os nad oeddet yn llwyddiannus y tro cyntaf.

8. Beth yw’r broses ymgeisio?

  • Gwneud cais ar-lein
  • Byddwn yn tynnu rhestr fer
  • Canolfan asesu
  • Cyfweliad ffurfiol
  • Penodi