Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Cwestiynnau Cyffredinol

1. Oes angen profiad yn y maes penodol cyn gallu ymgeisio am y swydd?

Nac oes, nid oes angen profiad blaenorol ond bydd angen i chi ddangos parodrwydd i ddatblygu.

2. Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n bosib ymgeisio am y swyddi drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei ddangos ar y linc yma: www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/Cynllun-Yfory.aspx

3. A oes angen i mi fod â gradd benodol er mwyn gallu ymgeisio?

Rydym fel rheol yn gofyn am radd mewn pwnc sy’n berthnasol i’r maes, ond cysylltwch â ni os ydych yn ansicr ynglŷn â hyn.

4. Beth yw hyd y cynllun?

Bydd hyd y Cynllun yn dibynnu ar hyd y cymhwyster y byddwch yn ei ddilyn. Fel rheol mae hyd y Cynllun rhwng 2-3 mlynedd.

5. A oes sicrwydd swydd ar ddiwedd y Cynllun?

Bydd pob ymdrech posibl yn cael ei wneud i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael pob cyfle posib i dderbyn swydd wedi’r Cynllun.

Ers i’r Cynllun ddechrau, mae’r Cyngor yn falch o ddweud bod y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi derbyn swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun.

6. Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi yn ystod y cynllun?

Bydd cefnogaeth lawn yn cael ei gynnig i’r ymgeisydd llwyddiannus drwy gydol y Cynllun – yn ystod y lleoliadau a thra’n astudio’r cymhwyster.

7. Rwyf wedi ymgeisio am y swydd o’r blaen ond heb fod yn llwyddiannus, ga’ i ymgeisio eto eleni?

Wrth gwrs! Os ydych chi’n cyrraedd gofynion y swydd yna mae croeso i chi ymgeisio eto hyd yn oed os nad oeddech chi’n llwyddiannus y tro cyntaf.

8. Beth yw’r broses ymgeisio?

1. Gwneud cais ar-lein

2. Byddwn yn tynnu rhestr fer

3. Canolfan Recriwtio

4. Cyfweliad ffurfiol

5. Penodi