Cynllun Yfory

Beth yw Cynllun Yfory?

Mae’r Cynllun yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu arbenigedd mewn maes allweddol a deall mwy am weithio mewn llywodraeth leol. Byddwch yn derbyn profiadau ymarferol a chyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau arbenigol a phersonol i sicrhau gyrfa hir a llwyddiannus yma.

Mae’r Cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd. Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Pwrpas y Cynllun

Pwrpas Cynllun Yfory ydi:

  • Llenwi swyddi allweddol Cyngor Gwynedd
  • Sicrhau bod pobl broffesiynol gymwysedig yn eu lle i gwrdd ag anghenion staffio
  • Datblygu graddedigion talentog i fod yn arweinwyr ac arbenigwyr y dyfodol
  • Rhoi’r cyfle i unigolion dderbyn y profiadau, datblygu’r rhwydweithiau a chwblhau cymwysterau angenrheidiol i roi sylfaen gadarn i yrfa yn y Cyngor

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

  • Wedi ennill (neu yn debygol o ennill) gradd dosbarth 2:1 neu uwch
  • Bod â gradd mewn pwnc sy’n berthnasol i’r maes
  • Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Wedi ennill TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Angerddol a gwir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
  • Wedi dangos parodrwydd i ddatblygu yn y maes yma yn barod e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, cymdeithasol, cymunedol neu waith