Gwneud Ffrindiau Newydd! – Derwen

Dwi bellach wedi cyrraedd fy ail leoliad yn saff. Y profiad nesaf dwi'n cael ydy gweithio gyda Derwen sef Tîm Integredig Plant Anabl Gwynedd. Fel rhan o'r profiad dwi'n gweithio gyda grwpiau chwarae plant gydag anableddau dysgu draw yn Ysgol yr Hendre am 3 diwrnod bob wythnos ac yna byddaf yn dylunio a chreu taflenni … Continue reading Gwneud Ffrindiau Newydd! – Derwen