Miriam Fflur Hughes

1. Llun fi.png

Miriam Hughes ydw i ac rwy’n rhan o Gynllun Arbenigwyr Yfory. Cychwynnais fy nghyfnod ar y Cynllun ym mis Ionawr 2018 ac fe fyddaf yn rhan ohono tan fis Ionawr 2020.

Rwy’n Hyfforddai Arbenigol Caffael ac felly dros y ddwy flynedd byddaf treulio cyfnodau yn gweithio mewn pedwar lleoliad o fewn gwasanaeth caffael yng Nghyngor Gwynedd, sef yr Uned Caffael a’r Timau Categori Pobl, Amgylchedd a Chorfforaethol.

Mae caffael yn effeithio holl wasanaethau Cyngor Gwynedd gan eu bod yn ddibynnol ar ystod o wahanol gyflenwyr, darparwyr ac asiantaethau sydd yn darparu nwyddau, gwasanaethau a gweithiau – boed yn waith ffyrdd, yn wasanaeth gofal neu’n swyddog yn defnyddio beiro a phapur. Byddaf felly yn gwneud ymweliadau i nifer o wasanaethau’r Cyngor megis gwasanaethau rheng-flaen er mwyn magu gwell dealltwriaeth o’r gwasanaethau yr ydym yn caffael ar eu cyfer.

Byddaf hefyd yn astudio cymwysterau CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) gan weithio trwy’r lefelau i gyrraedd statws MCIPS.

Gobeithio y bydd y blogiau yma yn ddifyr i’w darllen ac yn rhoi blas i chi o sut brofiadau y mae hyfforddai yn ei gael yng Nghyngor Gwynedd.