Meilir Price Owen

Helo! Meilir ydw i, a ‘dwi newydd ddechrau yn fy rôl fel Hyfforddai Llesiant yn y Gwasanaeth Anableddau Dysgu ar Gynllun Arbenigwyr Yfory.

Un o Gaernarfon ‘dwi, a bu mi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd Astudiaethau Busnes yn ystod Haf 2018.

Dydw i ddim yn hollol newydd i Gyngor Gwynedd. Ar ôl gadael y Brifysgol mi weithiais fel Swyddog Ymchwil a Dadansoddeg yn y Gwasanaeth Ymchwil a Gwybodaeth am bron i flwyddyn.

Yn ystod y tair blynedd nesaf mi fyddai’n astudio Gradd Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus trwy Brifysgol Birmingham – cofiwch ddilyn y blog os gennych ddiddordeb clywed am fy mhrofiad yn astudio cymhwyster ar lein wrth weithio fel hyfforddai llawn amser.

Yn fy amser fy hun dwi’n mwynhau dilyn chwaraeon fel pêl-droed a ffwtbôl Americanaidd, trio fy ngorau i chwarae golff, a threulio llawer gormod o amser yn gwylio ‘bocs sets’ ar y teledu!

Dwi’n gobeithio ysgrifennu darn i’r blog pob ychydig wythnosau. Y gobaith ydi fydd fy mlog i a blogiau’r hyfforddeion eraill yn cynnig mewnwelediad i fywyd hyfforddai yma yng Nghyngor Gwynedd. Felly cofiwch ddilyn er mwyn clywed mwy am ein gwaith yn ein meysydd arbenigol, fy nghymhwyster, ein gwaith yn hyrwyddo’r cynllun a llawer llawer mwy!

Hwyl am wan!