Mared Eswen Jones

Helo! Mared ‘dwi. Dwi newydd gwblhau fy ngradd mewn Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor. Rwyf newydd gychwyn fy nghyfnod yma yng Nghyngor Gwynedd fel nyrs gofrestredig yn gweithio yn yr adran Iechyd Galwedigaethol. Wnes i fwynhau fy nghyfnod o astudio’r cwrs Nyrsio ym mhrifysgol Bangor yn fawr ac yn edrych ymlaen at yr her nesaf yn fy ngyrfa yma yn y Cyngor a rhoi’r sgiliau rwyf wedi dysgu dros y dair blynedd diwethaf ar waith. Wnes i astudio fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ac wedi bod yn lwcus iawn o dderbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rwyf newydd gychwyn fy nghyfnod yma yng Nghyngor Gwynedd mis Medi 2018 ac yn mwynhau’n fawr hyd yma. Mae’r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn rhan hynod o bwysig o’r Cyngor sy’n rhoi ffocws ar wella a chefnogi iechyd unigolion yn y gweithle.

Rwyf yn rhan o gynllun Arbenigwyr Yfory yma yn y Cyngor ac yn cael cyfleoedd gwych i gymhwyso ymhellach mewn Iechyd Galwedigaethol ac wedi cael fy nerbyn i astudio cwrs Iechyd Galwedigaethol yn Birmingham ar gyfer mis Medi 2019 ac yn edrych ymlaen yn fawr at hyn! Rwyf yn cael gymaint o gyfleoedd gwahanol i wella fy sgiliau drwy fynd ar amryw o gyrsiau gwahanol.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau dilyn fy mlog er mwyn cael gweld y mathau o brofiadau gwych fyddai’n gael.