Dewch i adnabod Sophie

Haia bawb! Sophie dwi – dwi’n 21ain mlwydd oed ac yn wreiddiol o Fethesda. Bues i’n ffodus iawn i dderbyn swydd Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu gydag Uned Gyfieithu Cyngor Gwynedd mis Medi eleni – a rwy’n edrych ymlaen yn arw at y ddwy flynedd nesaf yn rhan o’r tim.

Cyn cychwyn ar y swydd hyfforddai proffesiynol, fe gwblheais fy ngraddau Lefel A yn Ysgol Dyffryn Ogwen cyn symud i wlad yr ‘Hwntws’ lle roeddwn yn byw ac yn mwynhau yn Abertawe yn cwblhau gradd yn y Gymraeg. Nawr, rwyf wedi graddio ac wedi dychwelyd yn ôl i’r gogledd ac yn mwynhau gweithio a byw adref yng nghysgod y mynyddoedd. Yn ogystal â gweithio llawn amser, dwi hefyd yn cael y cyfle gwych i gwblhau gradd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi wir yn edrych ymlaen i gychwyn!

Yn fy amser hamdden, rwy’n hoff iawn o gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ac mae Gwynedd yn fyd perffaith ar gyfer hyn – rwy’n hoff o gerdded mynyddoedd, beicio, mynd i redeg, a nofio gwyllt (pam fo tywydd Cymru’n caniatáu).

Rwy’n gobeithio blogio a flogio dros y dwy flynedd nesaf i chi gael mewnwelediad i ba fath o beth yw gweithio i’r Cyngor – a gweld yr holl gyfleoedd gwych yr ydym yn cael wrth bod yn ran o’r cynllun – felly cofiwch ddilyn am fwy o wybodaeth!