Dewch i adnabod Sara

Helo a chroeso i’m cofnod blog cyntaf!

Sara ‘dwi ac rwyf newydd gychwyn fy nghyfnod yma yng Nghyngor Gwynedd, fel aelod o staff ar Gynllun Rheolwyr Yfory. Rwyf yn hynod o hapus fy mod wedi cael lle ar gynllun sydd yn heriol yn ogystal â bod yn hynod ddiddorol.

Dros y pedair mlynedd ddiwethaf rwyf wedi bod yn astudio Rheolaeth Busnes Rhyngwladol ym Mhrifysgol Heriot-Watt yng Nghaeredin.

36724774_1711959988852553_8507037256421212160_n
Dyma fi wedi graddio!

 

Er fy mod wedi mwynhau fy amser yn y ddinas fawr yn arw, roeddwn yn awyddus i geisio am swydd adref, yn y Sir a gefais fy magu ynddi.  Neidiais ar y cyfle i weithio o fewn Sir sydd yn golygu llawer i mi yn bersonol ac rwyf yn edrych ymlaen iawn i gyfrannu tuag at waith y  Cyngor.  Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gael defnyddio’r holl sgiliau ddysgais yn y Brifysgol a’u rhoi i waith yn ogystal ag adfywio fy sgiliau iaith Gymraeg.

Mi fyddwn  yn disgrifio fy hun fel person positif, brwdfrydig a chreadigol. Tra’n astudio Rheolaeth Busnes Rhyngwladol fe ddaeth yn amlwg i mi mai mewn pynciau megis diwylliant sefydliad a rheolaeth amrywiaeth oedd fy nghryfderau. Felly, drwy weithio o fewn y Cyngor rwyf yn gobeithio cael trosolwg o sut mae’r pynciau yma yn cael eu cymhwyso o fewn y gweithle.

Beth sydd gennyf i ddisgwyl?

I’w roi yn fyr, mae’r ddwy flynedd sy o mlaen yn mynd i gynnwys amryw helaeth o brofiadau megis ymweld â’r  gwasanaethau rheng flaen a gweithio oddi fewn i adrannau amrywiol y Cyngor am chwe mis. Byddaf hefyd yn gweithio ar brosiectau, yn ogystal â cael y cyfle i ddilyn cwrs Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol a Rheoli a Arwain. Rwy’n sicr y bydd rhai o’r profiadau sy’n ymwneud â’r rheng flaen yn fy ysgogi i feddwl tu allan i’r bocs yn ogystal ac ehangu fy ngwybodaeth ynglŷn a prif swyddogaethau adrannau y cyngor, eu strwythur a gweld sut y maent yn cysylltu a’I giliydd.

Mi fyddaf yn defnyddio y platfform yma er mwyn rhannu a diweddaru fy mhrofiadau tra’n gweithio ar y cynllun -rhyw fath o ddyddiadur personol!! Bydd hyn yn ffordd arbennig i rannu gyda chi beth sydd yn eich disgwyl o ddydd i ddydd tra’n gweithio ar Gynllun Rheolwyr Yfory yma yng Nghyngor Gwynedd. Felly, er mwyn dilyn fy siwrne, cofiwch gadw golwg allan am fy nghofnodion blog nesaf a fydd yn ddarlun o fy wythnos gyntaf  yn ymuno â chriw Galw Gwynedd. Hwyl am y cyfamser!………….