Dewch i adnabod Osian

Helo, Osian ydw i a chroeso i’m blog! Cewch yma gofnod o’m profiad fel Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli yng ngharfan 2021-24 Cynllun Yfory.

Fy nghefndir?

‘Dw i’n wreiddiol o Abergele, ymhell yn nwyrain Sir Conwy. Cefais fy addysg yn Ysgol y Creuddyn, Llandudno, ac wedi hynny, symudais i astudio gradd Israddedig a Meistr mewn Hanes ym Mhrifysgol Rhydychen am bedair blynedd. Dechreuais yng Ngholeg yr Iesu (2017-20) cyn symud yn fy mhedwaredd flwyddyn i Goleg Corpus Christi (2020-21). Er gwaethaf cyfyngiadau diweddar y cyfnodau clo, cefais amser gwirioneddol fythgofiadwy yn Rhydychen.

Cynllun Yfory a Cyngor Gwynedd?

Pam felly, a’m gwreiddiau yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac ar ôl astudio yn Lloegr, y gyrrais gais i ymuno â’r Cynllun? Y rheswm pennaf yw’r iaith Gymraeg. Mae’r Gymraeg wedi bod yn bwysig i mi erioed, ond Cyngor Gwynedd yw’r unig awdurdod lleol yng Nghymru (a’r byd!) sy’n gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n nodwedd unigryw am y Cyngor ac yn fater o falchder personol i mi. Yma, gallaf weithio’n ddyddiol yn fy mamiaith, a hynny ar waith rheolaethol lefel uchel mewn sawl maes arbenigol gwahanol. Rhaid felly i mi ddiolch am y cyfle amhrisiadwy hwn o gael ymuno â’r Cyngor.

‘Dw i’n tybio y bydd rhai efallai nawr yn gofyn, beth yn union yw gwaith Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli yn y Cyngor? Yn syml, dyma ffrwd gyffredinol Cynllun Yfory. Yn y rôl, mi fyddaf yn symud o adran i adran, yn arwain prosiectau a chael blas o waith a chyfrifoldebau’r Cyngor; boed gymdeithasol; economaidd; gwleidyddol ac/neu amgylcheddol. Mae’n gynllun graddedigion unigryw yng Nghymru, ac mi fyddaf yn astudio – yng nghlwm â’r swydd – gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus (MPA) ym Mhrifysgol Efrog.

Edrychaf ymlaen at roi braslun yn y blog hwn o’m profiadau a’m gwaith fel Hyfforddai yn y Cyngor!

Hwyl am y tro,

Osian.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/osian-prys-elis-919a40201/