Dewch i adnabod Morgan

Helo, Morgan ydw i a dwi newydd gychwyn fel Hyfforddai Proffesiynol Data a Gwybodaeth yn Asiantaeth Cefnffyrdd.

Dwi’n byw yng Nghaernarfon ac yn wreiddiol o Feddgelert. Ar ôl byw yng Nghaerdydd am 6 mlynedd penderfynais symud yn ôl i Gaernarfon yn 2014 yn dilyn cwblhau fy astudiaethau mewn Cerddoriaeth. Yn ystod y cyfnod bu i mi astudio prosesu signal a arweiniodd i mi weithio yn y maes TG.

Yn dilyn symud yn ôl i Gaernarfon mi sylwais nad oedd llawer o alw am ddadansoddwr acwstig a bu i mi dderbyn swydd i gwmni meddalwedd ym Mharc Menai. Yn ystod y cyfnod bu i mi adeiladu ar fy mhrofiad prin o raglennu a datblygu diddordeb yn y maes TG ac yn benodol mewn dadansoddi data.

Tra yn gweithio ym Mharc Menai bu i mi ddechrau seiclo unwaith eto, i gychwyn fel ffordd o fynd i’r gwaith ond datblygodd i dipyn o obsesiwn! Oni bai am seiclo dwi’n mwynhau trefeillio, chwaraeon a treulio amser yn yr awyr agored, sy’n berffaith mewn sir fel Gwynedd.

Beth ysgogodd i mi ymgeisio am cynllun yfory oedd yr awydd i wthio fy hun i addysg unwaith eto. Mae’r Dadansoddi data wedi bod yn faes dwi wedi mwynhau ers gadael y Brifysgol ac roedd y cyfle i weithio yn y maes ac astudio yn gyfle rhy dda i’w golli. Roedd hwn yn gyfle yn ogystal i weithio mewn maes gwbl wahanol yn edrych ar ddata lonydd yn hytrach na data TG.

Yn symud ymlaen fy mhrif nod yw i gael bod yn ddadansoddwr data achredig. Yn dilyn gadael y brifysgol tipyn o amser yn ôl dwi hefyd yn edrych ymlaen i fynd yn ôl i addysg er mwyn datblygu fy sgiliau.