Dewch i adnabod Miriam

Helo, Miriam ydw i, ac dw i’n wreiddiol o Chwilog yn Dwyfor. Dw i newydd gychwyn gweithio fel Hyfforddai Cyfreithiol Proffesiynol yn yr Adran Gyfreithiol Cyngor Gwynedd yn mis Hydref 2020. Dw i’n ofnadwy o falch o gael bod yn ran o Gynllun Yfory am y ddwy flynedd nesaf ac yn edrych ymlaen i’r holl gyfleoedd fydd yn dod ynghlwm a‘r cynllun.

Fy nghefndir
Ar ôl cwblhau fy Lefel-A yng Ngholeg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli, symudais i ffwrdd i Loegr i wneud fy ngradd yn y gyfraith a throseddeg yn Sheffield, ac yna i Southampton i wneud gradd ôl-raddedig mewn dysgu Lefel A.  Fues i yn dysgu’r gyfraith wedyn i blant 16-18+ am ddwy flynedd a chael profiadau grêt yno.

Oeddwn i yn methu adra, fy nheulu a fy ffrindiau yn ofnadwy, ac yn gwybod fy mod eisiau dilyn cyfra yn y gyfraith. Fues i yn ffodus iawn fod popeth wedi disgyn i’w le gan olygu y gallwn symud adra i astudio’r Cwrs Ymarferol Cyfreithiol a gradd Meistr y Gyfraith yn Gaer yn 2019. Gorffennais y cwrs yng nghanol y cyfnod clo yn 2020 gyda Rhagoriaeth.

Beth nesaf?
Mae’r gyfraith yn cael gymaint o ddylanwad ar bob agwedd o waith llywodraeth leol. Dros y ddwy flynedd nesaf byddaf yn cael blas ar sawl wahanol adran o’r Gwasanaeth Cyfreithiol megis Cynllunio, Priffyrdd, Trwyddedu a gwaith Plant ac Oedolion, a hynny wrth gwblhau y rhan olaf (o’r diwedd!) o fy hyfforddiant cyfreithiol drwy Brifysgol y Gyfraith yn Gaer.  

Dw i mor falch fy mod adra yn byw a gweithio eto, a dw i’n edrych ymlaen yn ofnadwy i gael gweithio gyda Chyngor Gwynedd am fy mod yn gwbl ymwybodol pa mor bwysig yw trigolion yr ardal i’r cyngor, a chael gweithio ar brosiectau lle gallaf weld effaith gadarnhaol uniongyrchol ar y gymuned sy’n golygu cymaint i mi, a hynny yn yr iaith Gymraeg.

Dw i’n edrych ymlaen i rannu fy mhrofiadau yn y blogs.

Hwyl am y tro,

Miriam.