Dewch i adnabod Jessica

Helo! Jess ydw i. Rwyf yn byw yn Neiniolen yn tŷ drws nesaf i’r dŷ lle cefais i fagu. Rwyf newydd gychwyn fel Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal.

Cychwynnais fy addysg yn Ysgol Gwaun Gynfi ac yna symud i Ysgol Brynrefail fel ysgol uwchradd. Yn anffodus ar y pryd roedd Brynrefail ddim yn cynnig seicoleg felly symiais i Ysgol Friars . Ar ôl gwneud lefel A mewn seicoleg penderfynais symud i’r Alban i astudio BSc seicoleg yn Brifysgol Glasgow. Yn 2014 mi wnes i raddio ac angen penderfynu beth i wneud nesaf.

Roeddwn yn caru byw yn yr Alban ond roeddwn yn colli fy nheulu a mynyddoedd Eryri felly perswadiais fy nghariad ( gŵr rŵan) i symud adref hefo fi.  Cychwynnais swydd llawn amser fel Swyddog ar Ddyletswydd yng Nghanolfan Brailsford (canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor). Wrth ochr hyn astudiais MSc Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer yn rhan amser dros dair blynedd. Roedd hyn yn amser prysur yn fy mywyd ond mi wnaeth o ddysgu gymaint o sgiliau i mi.

Ar ôl graddio o’r MSc symudais swydd i weithio yn Undeb Prifysgol Bangor fel Cydlynydd Chymdeithasau ac UMCB. Roedd hyn yn swydd ddiddorol iawn ac oedd bob dydd yn wahanol gyda 142 cymdeithas wahanol i gefnogi.

Yn ystod y pandemig dros y flwyddyn ddiwethaf penderfynais fod o yn amser newid swydd a chymryd y cam nesaf. Oedd Cynllun Yfory yn edrych fel cynllun anhygoel i ddatblygu sgiliau a rhoi’r cyfle i weithio mewn swydd sydd yn helpu pobol Gwynedd byw ei bywydau. Dwi yn edrych ymlaen at bod yn rhan o deulu mawr Cyngor Gwynedd.

Yn fy rhan amser fyddwch yn dod o hyd i mi yn rhedeg a cherdded yn fynyddoedd Eryri gyda fy nghi defaid Medi, neu yn gwnïo fy nillad fy hun yn yfed panad.

Hwyl am y tro

Jess