Dewch i adnabod Guto

Helo! Guto ydw i, a ‘dwi’n Hyfforddai Proffesiynol Iechyd, Diogelwch a Llesiant ar Gynllun Arbenigwyr Yfory.

Dwi’n un o Borthmadog yn wreiddiol, a ‘dwi newydd raddio o Brifysgol Met Caerdydd gyda gradd Chwaraeon ac Addysg Gorfforol.

Fe fues i yn gweithio i’r Cyngor yn rha’ 2019 fel gweithiwr cynnal tiroedd ym Mhwllheli, felly dydw i ddim yn hollol newydd i’r Cyngor.

Am y ddwy flynedd a hanner nesaf byddaf yn Hyfforddai ac yn cael astudio cyrsiau gwahanol sy’n ymwneud a iechyd a diogelwch. Ond byddaf yn astudio yn gyntaf Tystysgrif NEBOSH, ac os yn llwyddiannus efo’r Tystysgrif byddaf yn cael mynd ymlaen i astudio Diploma NEBOSH. Byddaf yn ychwanegu at fy mlog personol ar ôl gwneud y cymwysterau felly gwyliwch allan am rheiny os oes diddordeb gennych.

Yn fy amser sbâr mi rydw’i yn chwarae pêl-droed yn lleol i Glwb Porthmadog ac yn mwynhau dilyn amryw o chwaraeon eraill hefyd.

Dwi’n gobeithio fydd fy mlogiau yn gyfle i chi allu gweld fy nhaith ar hyd y cynllun gan gynnwys gwneud fy nghymwysterau, cael cyfleoedd gwahanol ac yn ymweld a mannau gwahanol. Felly dilynwch er mwyn clywed mwy am fy ngwaith.

Hwyl am y tro!

Guto Gwenallt