Dewch i adnabod Guto

Helo, Guto ydw i a ‘dwi newydd ddechrau fy rôl fel ‘Hyfforddai Proffesiynol Caffael’ ar gyfer Cynllun Yfory sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Gwynedd. Cyn dechrau fy rôl, astudiais radd meistr mewn ‘Rheolaeth a Chyllid’ ym Mhrifysgol Bangor, a chyn hynny astudiais am dair blynedd yn Lerpwl yn astudio fy ngradd israddedig mewn ‘Busnes a Rheolaeth Forwrol’ ym mhrifysgol ‘Liverpool John Moores University’.

Am y ddwy flynedd nesa byddaf yn gweithio yn y maes caffael i Gyngor Gwynedd, yn dechrau hefo lleoliad yng ngwasanaeth caffael yn yr adran Cefnogaeth Gorfforaethol. Yn yr amser yma anelaf i wella fy nealltwriaeth am y maes caffael drwy ddefnyddio’r cymorth ar profiadau sydd ar gael i mi drwy’r cynllun. Hefyd yn fy amser fel hyfforddai byddaf yn astudio cymwysterau CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), yn dechrau hefo diploma lefel pedwar yn “Procurement and Supply Operations”.

Yn fy amser rhydd ryw’n mwynhau gweithgareddau fel rhedeg, dringo, nofio, sgïo, a mynd am dro ar fynyddoedd Eryri.

Dwi’n gobeithio bydd fy mlogiau yn rhoi blas i chi o sut brofiadau mae hyfforddai yn ei gael yng Nghyngor Gwynedd, ac i roi mewnwelediad da i sut brofiad yw gweithio ym maes caffael.

Hwyl am nawr,

Guto Hughes.