Dewch i adnabod Catrin

Helo! Catrin ydw i! Rwyf newydd ddechrau fel Hyfforddai Proffesiynol Rheolaeth Cefn Gwlad yng Nghyngor Gwynedd ar ran Cynllun Yfory.

Rwyf o gefndir amaethyddiaeth ac rwyf wrth fy modd yn helpu allan ar y fferm enwedig amser wynna. Rwyf hefyd yn mwynhau bod allan yn yr awyr agored yn cerdded mynyddoedd ac yn beicio mynydd. Mae bod yn y cefn gwlad, a byw ar y fferm ac wedi fy amgylchu gyda natur a bywyd gwyllt wedi siapio fy mhenderfyniad i ofalu am yr holl bethau yma a dyma pam astudiais Reolaeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Harper Adams yn Shropshire. Mi wnes raddio gyda 2:1 yn fis Medi, 2019.

Roedd fy nghwrs yn bedair blynedd o hyd gyda blwyddyn allan yn y drydedd flwyddyn. Yn fy mlwyddyn allan, roeddwn yn Gymhorthydd Addysg yn Ganolfan Astudiaethau Maes yn Fetws y Coed yn helpu plant o bob oedran i ddysgu am ein hamgylchedd.

Ar ôl graddio mi ar wnes ddechrau yn syth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel Goruchwylydd Blaendraeth Llyn Tegid ac yna ymlaen i fod yn Warden Tymhorol ac ychydig o waith yn y feithrinfa goed. Roeddwn wedi cael llawer iawn o brofiadau yn gweithio yn y cefn gwlad yn gosod camfeydd, cynnal a chadw llwybrau a gweithio gyda llawer o dirfeddianwyr a teithio dros y Parc Cenedlaethol a Gwynedd yn darparu coed yw plannu.

Pan ddoeth i fy amser i ben gyda’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gwelais y cyfle gwych yma roedd Cyngor Gwynedd yn hysbysebu. Heb oedi, roeddwn wedi gwneud cais ac ar ôl ambell gam rwyf wedi cyrraedd ar Gynllun Yfory. Mae’r cyfleoedd yn enfawr a rŵan rwyf yn gallu gweld yr ochor ymarferol ac ysgrifenedig o waith Rheolaeth Cefn Gwlad ac yn dal i ddarganfod llefydd unigryw yng Ngwynedd ag llwybrau newydd i’w gerdded.

Byddaf yn anelu i fod yn arbenigwr mewn Hawliau Tramwy Llwybrau Cyhoeddus erbyn diwedd y cynllun ac rwyf awyddus i gadw chi gyd mewn golwg o fy antur ar y Cynllun drwy yrru blog oeliaf un waith y mis.

Hwyl am y tro!

Graddio (2)