Dewch i adnabod Caleb

Helo, Caleb ydw i, a fi yw hyfforddai newydd cyllid Cynllun Yfory sydd yn cael ei gynnal gan Gyngor Gwynedd. Un o Borthmadog ydw i ac am y tair blynedd dwythaf ‘dwi wedi bod yn byw yn Lerpwl lle astudiwyd Busnes gyda chyllid. Yn yr amser yno dysgais nifer o bethau, hel digon o atgofion ac ennill fy ngradd o 2:1.

Yn y 3 mlynedd nesaf o fy mywyd, rwyf wedi ymuno ar gynllun gwych yma, sydd yn rhoi y cyfleon i mi weithio yn ochr ac ochr gyda thimau cyllid a chyfrifeg y cyngor ond hefyd i barhau fyn ddysgu drwy ymuno a chymhwyster CIPFA. Byddaf hefyd yn gweithio gyda gweddill yr hyfforddeion y cynllun i godi ymwybyddiaeth i bobl ifanc yr ardal am y cyfle gwych hon.

Tu allan i fy ngwaith, dwi yn hoff iawn o ddilyn unrhyw fath o chwaraeon, yn enwedig y dim gorau yn y byd…Lerpwl!! Rwyf hefyd yn hoff o ddilyn fyn wlad ar sail rygbi a phêl-droed. Rwyf wedi bod yn rhan o dimau lleol yn y gorffennol ond yn y blynyddoedd diweddar wedi ymuno a chlwb bocsio ym Mhwllheli.

Mi fyddaf yn ysgrifennu blog y pob ychydig o wythnosau amdan fy mhrofiad fel hyfforddai yn y cyngor! Felly cofiwch ddilyn i glywed mwy am ein taith.

Hwyl am wan!

Caleb