Dewch i adnabod Caitlin

Su’mae? Caitlin ydw i a dwi newydd ddechrau fy rôl felly Hyfforddai Proffesiynol Refeniw ar Cynllun Yfory.

Un o Ysgol Brynrefs yn Llanrug ydw i. Ar ôl gwblhau fy Lefelau A yno, chwblheais fy Ngradd ym Mhrifysgol Bangor mewn Hanes. Roedd hyn cyn symud ymlaen i wneud Gradd Meistr yn Brifysgol Caerdydd mewn Rheolaeth Busnes Rhyngwladol. Ar y funud mi ydw i dal wrthi yn ysgrifennu fy Nhraethawd Hir ar ôl i bethau gael i’w oedi oherwydd y Coivd-19, ond yn gobeithio gorffen hi erbyn Hydref 2021!

Yn fy amser rhydd dwi’n mwynhau gwneud amryw o bethau megis pobi, chwarae gitâr & piano a mynd a dro i ddod o hyd i’r llynnoedd cyfrinachol Eryri. Er hynny, byddaf ddim yn hollol onest pe na bawn i ddim yn sôn am fy obsesiwn llwyr â Fformiwla 1, ac wedi cefnogi Tîm McLaren ers i mi fynd i fy ras gyntaf yn 5 oed. Rwyf hanner Awstralian ac felly Daniel Ricciardo yw fy gyrrwr gorau!  

Er fy mod i yn newydd sbon i’r Cyngor, mi ydw i yn awyddus i sefydlu perthnasau cryf gyda fy nghydweithwyr, mae pawb wedi bod yn hynod o garedig gyda mi hyd yn hyn! Yn ystod fy tair blynedd ar y cwrs mi fyddaf yn astudio tuag at Ddiploma lefel 7 gyda’r CMI sydd yr un lefel a gradd Uwch. Byddaf hefyd yn astudio tuag at yr IRRV sydd yn cael i’w asesu ar sail modiwlau i gael sylfaen cadarn o’r adran Refeniw.

Rwyf yn gobeithio diweddaru’r blogiau yma yn gyson dros y Cynllun i roi syniad ar sut dwi’n datblygu ar y Cynllun a rhoi syniad ar be sydd yn digwydd o ddydd i ddydd.

Ta-ra am wan!