Dewch i adnabod Becca

Helo! Becca ydw i a dwi newydd ymuno a’r criw Cynllun Yfory fel Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal.

Bach o gefndir amdanaf:

Un o Gaernarfon ydw i ac yn byw yma erioed, es i Ysgol Syr Hugh Owen ac yna i’r brifysgol i astudio Mathemateg yn Liverpool John Moores. Mae siŵr y cwestiwn da chi’n gofyn rŵan ydi – “pam gweithio i’r adran Iechyd a Gofal a chditha wedi astudio Maths?” Wel – dydw i ddim yn hollol newydd i’r cyngor. Pan roeddwn adref dros yr haf yn chwilio am waith ges i’r swydd o fod yn Swyddog Cynorthwyol Incwm a Lles yn yr adran Oedolion. Doeddwn erioed wedi gweithio mewn swyddfa o’r blaen ac yn hollol newydd i mi. Dysgais lawer am y cyngor mewn cyn lleied o amser. Oeddwn yn ffodus iawn o gael ddychwelyd yn ôl i’r swydd bob haf roeddwn adref wedyn. Wnaeth weithio yn ôl adref dros yr haf wneud i mi sylweddoli y pwysigrwydd o allu siarad Cymraeg bob dydd yn fy ngwaith. Datblygais ddiddordeb mawr o weithio i lywodraeth leol a dyna sut ges i bersbectif hollol newydd i fy ngyrfa.

Ym mhen graddio yn 2021, welais y cyfle i allu ehangu profiadau a sgiliau ymhellach wrth ymuno a’r cynllun. Roedd yn gyfle gwych i mi ymgeisio i fod yn ran o’r adran Oedolion gan fod gymaint fwy i ddysgu am yr adran. Rwyf yn edrych ymlaen mwyaf i gael fod yn rhan o brosiectau, ymweld â chartrefi o amgylch Gwynedd. Yn ystod y tair blynedd nesaf mi fyddaf hefyd yn astudio MPA (Masters of Public Administration) ym mhrifysgol Efrog wrth ochr fy ngwaith.

Yn fy amser sbâr fe wnewch chi weld i’n crwydro llwybrau adra gyda fy nghi (Mali) neu syrffio ambell i amser pan mae’r tonnau’n wyllt (er, rhaid fi ddweud, mae tonnau lawr yn Cornwall llawer gwell, ond does unman yn debyg i adra fel maen nhw ddweud).

Y gobaith ydi, fy mod yn ysgrifennu blog ar bach o bob dim dros fy nghyfnod o fod yn hyfforddai, bod hynny yn fy ngwaith dydd i ddydd, y cymhwyster, gweithgareddau a rhwydweithiau y Cynllun a llawer mwy! Felly os gennych diddordeb fod yn rhan o gynllun mor WYCH, wnewch yn siwr o ddilyn blogiau yma yn ogystal a’r hyfforddeion eraill ar y cynllun.

Hwyl am rwan!

Becca 😊