Dewch i adnabod Aron

Sut hwyl?

Aron ‘dwi ac rwy’n dod o Ddolgellau. ‘Dwi newydd ddechrau fel hyfforddai cyllid ar y Cynllun Arbenigwyr Yfory sydd yn cynnig cyfle gwych i mi astudio i ennill cymhwyster CIPFA dros gyfnod o dair blynedd. Tydi rhywun byth rhu hen i ddysgu medda nhw, felly gâi brofi hynny i’n hun, a minnau yn troi yn 30 ymhen ‘ychydig fisoedd.

Mae’n teimlo fel amser maith yn ôl rŵan ers i mi gael fy addysg uwchradd yn Ysgol Y Gader, Dolgellau, ac wedi hynny, mynd i astudio Cymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ennill gradd anrhydedd 2:1. Mae’r gwallt wedi gwynnu yn sicr yn yr wyth mlynedd ers gadel Prifysgol a hynny yn rhannol oherwydd hogan fach blwydd a hanner sydd yn fy nghadw yn brysur adref. Mai werth y byd yn grwn.

Wedi gorffen Prifysgol, mi es i ymlaen i weithio i Barclyas, a hynny am 7 mlynedd. Mi fydd hi’n newid diddorol dod o’r Sector Breifat i’r Sector Gyhoeddus i weithio, ac mae’n braf cael edrych ymlaen at y cyfle newydd yma i gydbwyso gwaith y swydd, y cynllun, a’r cymhwyster, fel rhan o’r Cynllun Arbenigwyr Yfory.

Tu allan i fyd gwaith, fel soniais, mae fy mywyd yn brysur wrth fagu’r hogan fach, ond yn fy amser rhydd… prin, dwi wrth fy modd yn dilyn unrhyw fath o chwaraeon. Pêl-droed yn bennaf. O bryd i’w gilydd mi fyddai’n troi fy llaw at y cwrs golff ond dydi hyn ddim hanner digon aml wrth fy modd i. Mi fyddwn i’n disgrifio fy nghymeriad fel person hwyliog, brwdfrydig a gweithgar.

Edrychaf ‘mlaen i rannu fy hanesion hefo chi dros y tair blynedd.

A