Dewch i adnabod Amy

Helo! Amy ydw’i, a dwi newydd gychwyn yn fy rôl newydd fel Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli ar Gynllun Yfory Cyngor Gwynedd.

O Penrhyndeudraeth ydw’i, ond yn ddiweddar wedi symud i fyw i Harlech, braf cael bod wrth lan y mor! Bu mi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn Rheoli a Busnes yn 2018.

Cwblheais y radd yng Ngholeg Dolgellau, wrth fynychu unwaith yr wythnos tra’n gweithio yn llawn amser fel gweinyddwr mewn cwmni peirianneg sifil yn Trawsfynydd, G H James Cyf. Ar ôl hyn, cefais y cyfle i fod yn Rheolwr bwyty yn Y Sgwâr yn Nhremadog am dros flwyddyn, roedd hyn yn gyfle perffaith i mi ddatblygu fy sgiliau rheoli, a rhoi’r tair blwyddyn o ddysgu yn y brifysgol i fewn i bractis, her go iawn! Yn 2020, ddigwyddodd y pandemic, a wnes i’r benderfyniad annod o adael y diwylliant lletygarwch, a derbyn swydd o fewn adran Fflyd Cyngor Gwynedd. Ar ôl y profiad gwych o weithio yn yr adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, rwyf wedi bod yn ddigon lwcus i dderbyn lle ar y cynllun efo grŵp ffab o hyfforddai frwdfrydig eraill! Rwy’n edrych ymlaen i fwrw ymlaen efo’r Cynllyn Yfory a ddatblygu fy ngyrfa ymhellach, a cyfarfod fwy o bobl diddorol ar hyd y daith!

Mi fyddai’n astudio Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus o Ionawr ymlaen, trwy Prifysgol Glyndwr, mi fydd astudio ar lein yn ffordd wahanol o ddysgu i mi, felly dwi’n edrych ymlaen i rannu’r brofiad efo chi i gyd.

Rwy’n person sy’n licio cadw’n brysur yn amser fin hyn, ac byth yn eistedd yn y tŷ! Rwy’n helpu fy chwaer efo’i ‘Mobile Bar’ yn reit aml ar y penwythnos, ac yn cael y cyfle i fynd i lot o briodasau a digwyddiadau cyffroes! Mae gennai gi bach or enw Taz, dwi wrth fy modd mynd a hi i’r lan y mor ac i gwyrdro’r coedwigoedd. Mae cerddoriaeth yn rhan mawr o’m mywyd hefyd, canu, piano a’r delyn yn fwyaf, ond hefyd mynd i unrhyw gig neu ŵyl!

Mi fyddai’n cadw chi gyd yn y ‘loop’ o fewn yr wythnosau nesaf gan ysgrifennu blogiau yn reolaidd. Dwi’n obeithiol fydd hyn yn rhoi syniad i chi sut daith ydi hi i Hyfforddai Proffesiynol yng Nghyngor Gwynedd. Cofiwch i ddilyn y blog os oes gennych chi ddiddordeb, a hefyd cyfryngau cymdeithasol Cynllun Yfory. Fydd yna lawer o ddigwyddiadau cyffroes o fewn y misoedd nesaf, a rwy’n edrych ymlaen i rannu fy mhrofiadau difyr efo chi yn fan hyn.

Hwyl am y tro!

Amy Jones