Elin Mirain Jones

Elin.png

Helo! Elin ‘dwi ac ar hyn o bryd rwyf ar gyfnod secondiad, i ffwrdd o’r Cynllun Rheolwyr Yfory, gyda’r Tim Cyfathrebu ac Ymgysylltu. Fy rol yn bennaf o fewn y tim yw cefnogi gwaith ymgysylltu’r Cyngor.

Er fy mod bellach ar gyfnod secondiad, mae gennyf bron i flwyddyn o brofiadau ar y Cynllun felly dyma nhw i chi! Fyddai’n cymryd seibiant o’r blogio am rwan ond fyddai’n nol efo’r blogiau a’r Cynllun Rheolwyr Yfory ymhen blwyddyn!