Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

“Meilir you said? And how do I spell that sorry?” Fel hyn ddechreuodd fy nghyfweliad ffôn ar gyfer y cymhwyster. Chwarae teg, dydw i’m yn siŵr pa mor aml mae aelodau staff Prifysgol Birmingham yn dod ar draws rhywun o’r enw Meilir. Er mwyn sicrhau fy lle ar y cymhwyster cyfweliad dros y ffôn oedd … Continue reading Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Ymddiheuriadau am fy absenoldeb o'r blog. Ers 3 mis rwyf wedi cychwyn ar fy lleoliad cyntaf a hynny'n yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol. Cyffro a phrysurdeb mawr!! Braf yw cael ymuno â'r tîm clos sydd yma'n y Depot i fyny yng Nghibyn, Caernarfon er mwyn gweithio ar fy mhrosiectau. Rhaid i mi gadw manylion y prosiect yn “hush-hush” gan nad yw'r wybodaeth eto'n … Continue reading Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol