Cyfleoedd a Heriau Newydd

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiectau nad oeddwn erioed wedi dychmygu gweithio arnynt. Er bod fy ngradd mewn rheoli cefn gwlad, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn bennaf, rwyf bellach yn gweithio ar brosiect traffig ar raddfa eithaf mawr. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddatblygu llwybr beicio newydd … Continue reading Cyfleoedd a Heriau Newydd

Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

“Meilir you said? And how do I spell that sorry?” Fel hyn ddechreuodd fy nghyfweliad ffôn ar gyfer y cymhwyster. Chwarae teg, dydw i’m yn siŵr pa mor aml mae aelodau staff Prifysgol Birmingham yn dod ar draws rhywun o’r enw Meilir. Er mwyn sicrhau fy lle ar y cymhwyster cyfweliad dros y ffôn oedd … Continue reading Trefnu cais a cyfri’r dyddiau tan y cymhwyster

Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Ymddiheuriadau am fy absenoldeb o'r blog. Ers 3 mis rwyf wedi cychwyn ar fy lleoliad cyntaf a hynny'n yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol. Cyffro a phrysurdeb mawr!! Braf yw cael ymuno â'r tîm clos sydd yma'n y Depot i fyny yng Nghibyn, Caernarfon er mwyn gweithio ar fy mhrosiectau. Rhaid i mi gadw manylion y prosiect yn “hush-hush” gan nad yw'r wybodaeth eto'n … Continue reading Lleoliad Cyntaf- Priffyrdd a Bwrdeistrefol