Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell…

Y newyddion mwyaf cyffrous yw fy mod i wedi cael aelod newydd i’r tîm, sef Ffion, a fydd yn cyd-weithio gyda mi ar gynllun cyfathrebu’r gwasanaeth, tra byddai yn elwa o gyfrifoldeb rheolaeth llinell. Fe fûm i’n rhan o’r broses recriwtio, cyfweld, a phenodi, cyn anwytho Ffion ar ei diwrnod cyntaf, a chynllunio ein rhaglen … Continue reading Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell…

Gwasanaeth Ieuenctid – Lleoliad 2

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid newydd yn cael ei lansio ar ei newydd wedd! Wedi chwe mis o gynllunio, paratoi, ymchwilio a disgwyl yn eiddgar, mi ydym ni yn dîm newydd, brwdfrydig yn edrych ymlaen i gyrraedd ein cymunedau! Mae’n debyg y bydd rhai ohonoch yn sylwi fy mod i wedi bod yn rhan o’r Gwasanaeth Ieuenctid … Continue reading Gwasanaeth Ieuenctid – Lleoliad 2

Herio’n effeithiol – Rhan 6

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos ac wedi cynnal dwy sesiwn Herio’n Effeithiol ar gyfer oddeutu 40 o staff y Cyngor. Sesiwn sydyn, awr o hyd oedd y sesiynau, ac wedi i ni drafod herio, dangos arbrawf diddorol, cyflwyno technegau herio a chael cyfle i ymarfer yr hyn a gyflwynwyd yn flaenorol, roedd yr … Continue reading Herio’n effeithiol – Rhan 6

Herio’n Effeithiol – Rhan 5

Mae’r sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal yfory. Wedi nifer o gyfarfodydd, paratoi, a disgwyl yn eiddgar, rydym yn gyffrous i gynnal y sesiwn a gweld beth fydd ymateb ein cyd-weithwyr. Mae 40 yn awyddus i fynychu, ac mae popeth yn barod i’w croesawu dros y deuddydd nesaf! Dewch yn ôl ddiwedd yr wythnos i … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 5

Herio’n Effeithiol – Rhan 3

Newyddion da – mae ein sesiwn bellach wedi derbyn ei hachrediad gan y CPD! Rydym wedi dewis dyddiad (Medi 4ydd!) ac yn barod i hyrwyddo’r sesiwn. Rydym ni yn gobeithio y bydd yn rywbeth a fydd yn tanio diddordeb ac y bydd ein cyd-weithwyr yn ei weld yn fuddiol. Rydym wedi penderfynu targedu rheolwyr er … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 3

Herio’n Effeithiol – Rhan 2

Mae’r sesiwn yn siapio ond mae llawer o ffactorau ar ôl i’w hystyried. Mae angen i ni ymarfer y sleidiau, treialu gweithgareddau, creu adnoddau, penderfynu ar y sgript heb sôn am hyrwyddo a marchnata. Bydd angen ystyried sut i farchnata, pwy ydym am eu targedu, a sut ydym am gyrraedd pawb? Rydym hefyd yn y … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 2

Herio’n effeithiol – Rhan 1

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod chi wedi darllen amryw o weithiau ein bod ni, fel Cyngor Gwynedd, yn ceisio “rhoi pobol Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud” gan ddilyn egwyddorion Ffordd Gwynedd. Ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd? Y cam cyntaf yw deall anghenion pobl Gwynedd gan … Continue reading Herio’n effeithiol – Rhan 1