29.10.18 – Diwrnod Cenedlaethol Mentora

A hithau yn ddiwrnod cenedlaethol mentora, dyma gyfle gwych i drafod maes sydd wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers fy nghyfnod yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor! Fe wnes i gwblhau modiwl cwnsela wrth astudio gan edrych ar egwyddorion cwnsela yn effeithiol a sefydlu perthynas gwaith sydd yn gofyn am ymddiriedaeth a chydweithio … Continue reading 29.10.18 – Diwrnod Cenedlaethol Mentora

Rhwydwaith Seren

Nos Fercher diwethaf (17.10.18) cawsom y fraint fel hyfforddeion o gynnal sesiwn Cyfathrebu’n Effeithiol gyda 65 o bobl ifanc 16-17 mlwydd oed o Ynys Môn a Gwynedd yn rhan o sesiynau Rhwydwaith Seren. Y brîff oedd dyfeisio sesiwn dwy awr a fyddai yn edrych ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu’r unigolion mewn modd effeithiol ond hwyliog. Gan … Continue reading Rhwydwaith Seren

Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell…

Y newyddion mwyaf cyffrous yw fy mod i wedi cael aelod newydd i’r tîm, sef Ffion, a fydd yn cyd-weithio gyda mi ar gynllun cyfathrebu’r gwasanaeth, tra byddai yn elwa o gyfrifoldeb rheolaeth llinell. Fe fûm i’n rhan o’r broses recriwtio, cyfweld, a phenodi, cyn anwytho Ffion ar ei diwrnod cyntaf, a chynllunio ein rhaglen … Continue reading Cyfrifoldeb Rheolwr Llinell…