29.10.18 – Diwrnod Cenedlaethol Mentora

A hithau yn ddiwrnod cenedlaethol mentora, dyma gyfle gwych i drafod maes sydd wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers fy nghyfnod yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor! Fe wnes i gwblhau modiwl cwnsela wrth astudio gan edrych ar egwyddorion cwnsela yn effeithiol a sefydlu perthynas gwaith sydd yn gofyn am ymddiriedaeth a chydweithio … Continue reading 29.10.18 – Diwrnod Cenedlaethol Mentora

Rhwydwaith Seren

Nos Fercher diwethaf (17.10.18) cawsom y fraint fel hyfforddeion o gynnal sesiwn Cyfathrebu’n Effeithiol gyda 65 o bobl ifanc 16-17 mlwydd oed o Ynys Môn a Gwynedd yn rhan o sesiynau Rhwydwaith Seren. Y brîff oedd dyfeisio sesiwn dwy awr a fyddai yn edrych ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu’r unigolion mewn modd effeithiol ond hwyliog. Gan … Continue reading Rhwydwaith Seren