Fy mhrofiad hyd yn hyn – wythnos cyntaf ym mywyd Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu!

Fel merch ifanc 21ain oed, roedd dechrau fy swydd llawn amser proffesiynol gyntaf yn deimlad brawychus i ddweud y gwir! Yn ‘ffresh’ o’r Brifysgol – roedd byd gwaith yn ddiarth i mi – ac nid oeddwn yn siŵr iawn beth i ddisgwyl yn ystod fy wythnos gyntaf. Yn enwedig, oherwydd ein bod ni’n gweithio o … Continue reading Fy mhrofiad hyd yn hyn – wythnos cyntaf ym mywyd Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu!