Ymweld a’r Tîm Gorfodaeth Stryd!

Un o’r tasgau dwi wedi bod yn brysur yn gweithio ar ers yr wythnosau diwethaf yw cynllunio drafft o bolisi. Mae’r drafft yma yn bolisi sy’n canolbwyntio ar ddiogelu'r data mae’r ‘Body Worn Camera’s’ yn ei ddal. I mi allu cynyddu fy nealltwriaeth o pam y buasai’r Cyngor yn gobeithio defnyddio'r camerâu yma, mi es i … Continue reading Ymweld a’r Tîm Gorfodaeth Stryd!

Y Lleoliad Cyntaf – Galw Gwynedd

Dechreuais yr ail wythnos yn ymweld â’r Ganolfan Gyswllt, Galw Gwynedd ym Mhenryn-Deudraeth. Cefais hefyd brofiad ychydig bach yn agosach i adref hefyd yn Swyddfa Penarlâg. Yn fan hyn treuliais fore yn ymweld â Siop Gwynedd. Rhain yw prif bwyntiau cyswllt phobl Gwynedd gyda’r Cyngor. Eto, cefais amrywiaeth eang o brofiadau gwahanol. Roedd y rhain … Continue reading Y Lleoliad Cyntaf – Galw Gwynedd