Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Wedi seibiant dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, dw i bellach wedi dechrau fy nghyfnod mewn lleoliad newydd gyda'r tîm caffael yn yr adran priffyrdd a bwrdeistrefol. Yn yr adran oedolion, iechyd a llesiant yr oeddwn wedi fy lleoli yn flaenorol, a thra bod holl adrannau'r Cyngor yn gweithio i roi pobl Gwynedd yn … Continue reading Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Cynhadledd Flynyddol CIPS 2018

Yn ddiweddar fe fynychais gynhadledd flynyddol CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) yn Llundain. Rhag ofn nad ydych chi wedi dod ar draws fy mlogiau blaenorol yn sôn am CIPS - dyma’r corff proffesiynol mwyaf ar gyfer y maes caffael a chyflenwi ar draws y byd, a gyda hwy yr wyf yn astudio fy … Continue reading Cynhadledd Flynyddol CIPS 2018

Herio’n effeithiol – Rhan 6

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos ac wedi cynnal dwy sesiwn Herio’n Effeithiol ar gyfer oddeutu 40 o staff y Cyngor. Sesiwn sydyn, awr o hyd oedd y sesiynau, ac wedi i ni drafod herio, dangos arbrawf diddorol, cyflwyno technegau herio a chael cyfle i ymarfer yr hyn a gyflwynwyd yn flaenorol, roedd yr … Continue reading Herio’n effeithiol – Rhan 6

Herio’n Effeithiol – Rhan 5

Mae’r sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal yfory. Wedi nifer o gyfarfodydd, paratoi, a disgwyl yn eiddgar, rydym yn gyffrous i gynnal y sesiwn a gweld beth fydd ymateb ein cyd-weithwyr. Mae 40 yn awyddus i fynychu, ac mae popeth yn barod i’w croesawu dros y deuddydd nesaf! Dewch yn ôl ddiwedd yr wythnos i … Continue reading Herio’n Effeithiol – Rhan 5