Cyrsiau ac arholiadau ar-lein!

Ers ychydig wythnosau rŵan rwyf wedi symud o'r adran Gynllunio i’r adran Eiddo a Priffyrdd. Gefais brofiadau da iawn yn yr adran gynllunio. Ers cyrraedd yr adran newydd rwyf wedi cael rhoi ar waith beth ddysgais ar yr LPC wrth fynd drwy’r broses o brynu eiddo. Mae’r adran yma hefyd wedi galluogi mi ddod i … Continue reading Cyrsiau ac arholiadau ar-lein!