Beth mae Hyfforddai Cyfreithiol yn ei wneud?

Peth amser yn ôl erbyn rwan mi wnes i ysgrifennu blog yn mynd trwy diwrnod ym mywyd Hyfforddai Cyfreithiol i’r Cyngor. Roedd hwn yn rhoi syniad o’r math o dasgau oeddwn ni yn eu cwblhau tra yn gwneud fy sedd Eiddo a Priffyrdd. Yn diweddar rydw i wedi bod yn gweithio ar faterion Cynllunio, Cyflogaeth … Continue reading Beth mae Hyfforddai Cyfreithiol yn ei wneud?

Cyrsiau ac arholiadau ar-lein!

Ers ychydig wythnosau rŵan rwyf wedi symud o'r adran Gynllunio i’r adran Eiddo a Priffyrdd. Gefais brofiadau da iawn yn yr adran gynllunio. Ers cyrraedd yr adran newydd rwyf wedi cael rhoi ar waith beth ddysgais ar yr LPC wrth fynd drwy’r broses o brynu eiddo. Mae’r adran yma hefyd wedi galluogi mi ddod i … Continue reading Cyrsiau ac arholiadau ar-lein!