Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Roeddwn wedi gwirioni pan glywais fod siaradwr gwadd yn mynd i fod yn trafod iechyd a lles meddyliol yn ein cyfarfod adran nesaf. Yma, yn y cyfarfod, nes i allu gwerthfawrogi pa mor bwerus ydi cael rhywun yn sefyll o’ch blaenau ac yn rhannu eu profiadau yn gwbl agored. Chwalfa feddyliol... Geiriau pwerus. Disgynnodd distawrwydd … Continue reading Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda