Lleoliad Prosiect 1 – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Mae fy nghyfnod prosiect - y chwe mis cyntaf ar waith - yn digwydd gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Beth ydi’r Bwrdd? Wel, mae Bwrdd wedi ei sefydlu o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (Cymru) ar gyfer bob ardal awdurdod lleol. Mae hyn er mwyn gwella’r cydweithio ar wahanol faterion o fewn y gwasanaethau … Continue reading Lleoliad Prosiect 1 – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

“Sometimes you need to stand in front of tanks”

Cynhadledd "First 1000 Days"; Caerdydd - 13.12.17 Beth ydi’r rhaglen First 1000 Days? Rhaglen cydweithio rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Cymru Well Wales yw’r First 1000 Days, ac mae’n canolbwyntio ar sicrhau bod pob gweithgaredd gaiff eu cyflawni i wella iechyd yn y blynyddoedd cynnar yn cael eu cydlynnu a bod pob partner yn gweithio … Continue reading “Sometimes you need to stand in front of tanks”