Adlewyrchu ac Edrych Ymlaen- 2021

Maen flwyddyn newydd a gobeithio bod y diwedd yn y golwg ar gyfer y frwydr covid-19, erbyn mis Mawrth byddaf wedi bod ar y cynllun ers flwyddyn. Mae blwyddyn wedi hedfan heibio ac rydw i wedi dysgu cymaint. Rwyf wedi cael profiadau nad oeddwn yn disgwyl gweld fy hun ynddynt, cynlluniau traffig mawr, prosiectau teithio … Continue reading Adlewyrchu ac Edrych Ymlaen- 2021

Cyfleoedd a Heriau Newydd

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiectau nad oeddwn erioed wedi dychmygu gweithio arnynt. Er bod fy ngradd mewn rheoli cefn gwlad, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn bennaf, rwyf bellach yn gweithio ar brosiect traffig ar raddfa eithaf mawr. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddatblygu llwybr beicio newydd … Continue reading Cyfleoedd a Heriau Newydd

Awgrymiadau astudio cefn gwlad i mi a chi: Paratoi ar gyfer y cwrs

Jyst rownd y gornel, byddaf yn cychwyn cwrs M.S.c Rheoli Bywyd Gwyllt a Chadwraeth trwy Prifysgol Wledig yr Alban sydd wedi'i achredu gan Brifysgol Glasgow. Gwneir yr holl gwrs ar-lein a thros gyfnod o dair blynedd. Bydd gen i 4 modiwl yn y flwyddyn gyntaf a 3 yn yr ail flwyddyn, ac yn y flwyddyn … Continue reading Awgrymiadau astudio cefn gwlad i mi a chi: Paratoi ar gyfer y cwrs