Cyfleoedd a Heriau Newydd

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiectau nad oeddwn erioed wedi dychmygu gweithio arnynt. Er bod fy ngradd mewn rheoli cefn gwlad, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn bennaf, rwyf bellach yn gweithio ar brosiect traffig ar raddfa eithaf mawr. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddatblygu llwybr beicio newydd … Continue reading Cyfleoedd a Heriau Newydd

Awgrymiadau astudio cefn gwlad i mi a chi: Paratoi ar gyfer y cwrs

Jyst rownd y gornel, byddaf yn cychwyn cwrs M.S.c Rheoli Bywyd Gwyllt a Chadwraeth trwy Prifysgol Wledig yr Alban sydd wedi'i achredu gan Brifysgol Glasgow. Gwneir yr holl gwrs ar-lein a thros gyfnod o dair blynedd. Bydd gen i 4 modiwl yn y flwyddyn gyntaf a 3 yn yr ail flwyddyn, ac yn y flwyddyn … Continue reading Awgrymiadau astudio cefn gwlad i mi a chi: Paratoi ar gyfer y cwrs