Lleoliad Addysg a diweddariad Cymhwyster CMI Lefel 7

Ga'i ddechrau drwy ddweud helo mawr i bob un ohonoch chi. Mae blwyddyn gyntaf fy nghyfnod fel hyfforddai rheoli Cyngor Gwynedd wedi hedfan heibio, a dwi bellach wedi cael fy lleoli yn yr adran addysg ers Tachwedd 2018. Oherwydd natur ymgynghoriadau mewnol a chyhoeddus dwi ddim wedi nac yn gallu adrodd ar gynnwys y gwaith … Continue reading Lleoliad Addysg a diweddariad Cymhwyster CMI Lefel 7

Gwneud Ffrindiau Newydd! – Derwen

Dwi bellach wedi cyrraedd fy ail leoliad yn saff. Y profiad nesaf dwi'n cael ydy gweithio gyda Derwen sef Tîm Integredig Plant Anabl Gwynedd. Fel rhan o'r profiad dwi'n gweithio gyda grwpiau chwarae plant gydag anableddau dysgu draw yn Ysgol yr Hendre am 3 diwrnod bob wythnos ac yna byddaf yn dylunio a chreu taflenni … Continue reading Gwneud Ffrindiau Newydd! – Derwen