Arawn Glyn

Arawn ydw i a dwi yn wreiddiol o’r Waunfawr. Cefais fy addysg o Ysgol Waunfawr, Ysgol Syr Hugh Owen a Phrifysgol Aberystwyth. Mae hi’n anodd credu bod 8 mlynedd wedi pasio ers i mi raddio gyda 2:1 mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth.

Ar ôl bod yn alltud o Wynedd dros y blynyddoedd oherwydd Prifysgol a gwaith dwi bellach nol yn byw a gweithio yng Ngwynedd wedi setlo yn Y Ffôr gyda Anest, fy ngwraig.

Mae fy niddordebau yn cynnwys canu, darllen, teithio a thechnoleg. Dwi yn hynod o freintiedig yn cael byw a gweithio yn y Sir orau sydd! Credaf fod gan y Sir gyfoeth a photensial arbennig ac unigryw iawn – a dwi’n edrych ymlaen at gyfrannu ym mhob ffordd gallai i weithio dros bobl Gwynedd.

Cyn gweithio i’r Cyngor roeddwn yn gweithio fel Swyddog Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus i Mudiad Meithrin – oherwydd hyn a phrofiadau eraill dwi’n mwynhau cyfathrebu a darganfod ffyrdd newydd o gysylltu trwy ddulliau technolegol newydd.

Edrychaf ymlaen at rannu lluniau, fideos ac ychydig eiriau gyda chi wrth i mi fod yn profi bywyd gwaith Cyngor Gwynedd a’i phobl dros y ddwy flynedd nesaf.

Hwyl am y tro,

Arawn Glyn