Beth mae Hyfforddai Cyfreithiol yn ei wneud?

Peth amser yn ôl erbyn rwan mi wnes i ysgrifennu blog yn mynd trwy diwrnod ym mywyd Hyfforddai Cyfreithiol i’r Cyngor. Roedd hwn yn rhoi syniad o’r math o dasgau oeddwn ni yn eu cwblhau tra yn gwneud fy sedd Eiddo a Priffyrdd. Yn diweddar rydw i wedi bod yn gweithio ar faterion Cynllunio, Cyflogaeth ac ychydig o Erlyniadau. Dyma’r math o dasgau mae hyn yn gallu cwmpasu.

Gwaith i’r Tribiwnlys Cyflogaeth.

Pan mae honiad yn cael ei wneud yn erbyn y Cyngor mewn mater Cyflogaeth mae’r gwaith papur yma yn dod i mewn i’r Cyngor ac mae terfynau amser sydd yn rhaid dilyn yn yr amser i ymateb. Mae hyn yn cynnwys trafod yr honiad sydd wedi dod mewn efo’r cleient priodol o fewn adrannau y cyngor. Mae rhaid wedyn ymateb i’r cais. Mae llawer o’r gwaith dw i wedi bod yn ei wneud yn cynnwys creu bwndeli er mwyn mynd i’r Tribiwnlys yn y materion yma. Rhaid casglu yr holl ddogfennau priodol at eu gilydd os ydynt yn helpu ein achos neu beidio. Mae na lawer iawn o waith yn gallu mynd i mewn i greu y bwndeli yma oherwydd y nifer o ddogfennau sydd yn gallu bod yn berthnasol. Gall fod honiad yn trafod cais sy’n mynd yn ôl blynyddoedd maith.

O fewn y math o waith yma hefyd dw i wedi cael trafod materion gyda bargyfreithwyr a gwrando ar y cyngor y maent yn ei rannu gyda ein cyfreithiwr a’r cleient. Pan mae achos yn mynd i’r Tribiwnlys mae hefyd angen datganiadau tystion ac felly mae angen cyngor ar sut i osod rhain allan.

Oherwydd y feirws rwyf wedi methu allan ar ychydig o gyfleoedd mwy ymarferol sy’n bosib wyneb yn wyneb, ond yn ddiweddar mae’r gwaith dw i wedi bod yn gyflawni yn cael mynd i gyfarfodydd, a creu y bwndeli papur ayyb wedi bod yn brofiad da iawn.

Gwaith ymchwil

Fel hyfforddai mae’n debygol y bydd rhaid gwneud ryw fath o waith ymchwil i fewn i faterion ac mae hyn yn rhywbeth dw i wedi bod yn ei wneud trwy gydol fy amser fel hyfforddai. Oherwydd natur gwaith mewn llywodraeth lleol mae’r math o achosion sy’n dod mewn mor eang ac amrywiol mae’n debygol iawn dod ar draws rhywbeth nad ydych yn gwybod amdano ac felly mae angen gwneud ymchwil i mewn i’r mater. Mae hefyd yn bosib i chi gael cwestiwn gan gleient am fater ac mae angen dod o hyd i’r ateb, neu cynnal ychydig o ddehongliad statudol sydd angen gwneud.   

Materion erlyn

Rhywbeth newydd dw i wedi cael weithio arno yn ddiweddar ydi cychwyn materion erlyn. Mae hyn yn cynnwys ysgrifennu llythyrau at unigolion yn eu rhybuddio fod angen iddynt wneud rhywbeth neu bydd achos yn cychwyn yn eu herbyn. Rwyf hefyd wedi llenwi gwaith papur allan sy’n mynd at achos i’r cwrt ac yn gofyn am ddyddiad o pryd fydd yr achos yn cael ei glywed. Esiampl o’r math o faterion dw i wedi delio hefo ydi materion amaethyddol, casglu dyledion a materion presenoldeb ysgol. Gall gwaith erlyniadau gynnwys bob math o achosion ac felly mae’r gwaith yn amrywiol a diddorol.

Oherwydd natur gwaith fel cyfreithiwr mae’n anodd trafod beth sydd yn digwydd mewn diwrnod neu rhoi digon o fanylion am fod y gwaith yn gyfrinachol, felly gobeithio fod hyn yn rhoi ychydig o syniad i’r rhai ohonoch sydd efo diddordeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwaith yma, neu am unrhyw waith arall mae’r adran gyfreithiol yn ei wneud cysylltwch a ni trwy Instagram.

Diolch, Miriam

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .