Mis Cyntaf

Mis Cyntaf

Does ddim geiriau i gyfleu faint o sydyn mae’r mis cyntaf yma wedi hedfan heibio. Wrthi yn yfed coffi cyntaf y diwrnod oeddwn i ar ddechrau wythnos 6 pan syllais lawr ar y dyddiad yng nghornel fy nghyfrifiadur a sylweddoli ei fod hi yn mis Hydref. Byddai rhywun sydd yn fy adnabod i yn gwybod faint o hoff ydw i o Tymor yr Hydref, felly dwi’n edrych ymlaen at y misoedd nesaf yn arw.

Yn ôl at fy nghywaith. Dwi wedi bod digon ffodus o dderbyn hyfforddiant gan aelod o’r tîm trethu cyngor sydd yn arbennig yn ei waith. Mae gael hyfforddiant gan rhywun sydd yn gwybodus ac hefyd yn amyneddgar yn hynod o bwysig, ac yn sicr mae hi wedi rhoi yr hyder i mi fynd ati i weithi ar ben fy hyn. Yn yr wythnosau nesaf rwyf yn gobeithio dechrau ar fy nghwrs IRRV i mi gael ychydig o wybodaeth pellach am systemau refeniw.

O rhan fy datblygiad personol dwi wedi ceisio canfod 3 peth rwyf wedi llwyddo a 3 peth mae angen i mi wella arni.

Llwyddo

  • Gael dealltwriaeth sylfaenol ar systemau trethi cyngor a trethi annomestig 
  • Dechrau rhwydweithio gyda aelodau y cyngor
  • Cael gweithio yn annibynnol

Gweithio arni

  • Cyfathrebu yn mwy effeithiol
  • Peidio bod ofn gofyn am gymorth
  • Gofyn mwy o cwestiynau

Dwi’n gobeithio yn y misoedd nesaf a tra bod hyder yn codi byddaf yn fwy gyffyrddus i siarad allan ychydig yn fwy. Er bod y gallu gennyf yno i siarad allan gan fy mod i yn berson mewnblyg yn naturiol mae diffyg hynan-hyder yn gallu bod yn rhywbeth anodd. Yn sicr gyda’r tîm dwi ynddi nawr mi fydd hynny siŵr o wella gan ei fod nhw yn cynnig llawer o gymorth i mi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .