Adlewyrchiad o’r mis cyntaf

Croeso i’r ail blog, a do mae’r mis cyntaf wedi hedfan pasio, mae wedi bod yn fis fel ddim un arall ac fel mae’r Saeson yn dweud ‘Time flies when you’re having fun’.

Fel gallwch gredu, mae’r mis cyntaf wedi bod yn brofiad a hanner ar ôl dod syth o’r brifysgol i’r lle gwaith. O fewn y pedair wythnos gyntaf rwyf wedi cwrdd a aelodau gwahanol, llawer o waith heriol a datblygu’n wybodaeth amdan y cyngor ar adran cyllid.

Drwy gydol yr amser hyd yn hyn, rwyf wedi cael llawer o waith dadansoddi dogfennau ac adroddiadau cyn iddynt gael ei gyflwyno i’r cynghorwyr. Mae hyn wedi dod a chyfrifoldebau ond hefyd y siawns i gael dysgu mwy am y gwaith sydd yn cael ei gynnal.

Rwyf hefyd wedi ymuno a’r tîm Buddsoddi, sydd yn ymwneud a rheoli arian dydd i ddydd a sicrhau bod yn cael ei fuddsoddi yn y llefydd priodol.

Drwy weithio yn ochr ac ochr gyda’r tîm, rwyf wedi datblygu llawer o sgiliau newydd fel creu’r llif arian, sydd yn cael ei wneud yn ddyddiol. Bydd hyn yn sicrhau bod taliadau yn cael ei chwblhau, er enghraifft pensiynau a chyflogau!!

Yn yr ystod brysur yma, rwyf hefyd wedi dechrau ar fy ngradd CIPFA (Charterd Institute of Public Finance and Accounting) sydd wedi ei rhannu i ddau fodiwl y tymor yma sef: Rheoli Cyfrifeg (Managment Accounting) & Cyfrifeg Gyllidol (Financial Acconting) rwyf yn cael y sesiynau pob dydd Llun a Mawrth, ac mae fy arholiad cyntaf yn agosáu, felly astudio drwy’r penwythnos i mi!!

Fel hyfforddai ar y cynllun rydym yn cael y siawns i ymuno a cyfarfodydd gyda phob math o bobol wahanol ar hyd y cyngor i allu ofyn wahanol gwestiynau, yn ddiweddar cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gyda Vera Jones sydd yn ymwneud ac ochr Democratiaeth a Iaith y cyngor, a mae gennym nifer o gyfarfodydd arall wedi ei threfnu at gydol y flwyddyn.  

Rydym hefyd yn cael y siawns i ymuno ar wahanol gyrsiau, ac rwyf wedi ymuno ar gwrs ‘Arwain ar ia’ sydd wedi cynnal gan Academi Cymru, felly rwyf yn edrych ymlaen at hynny yn fis Rhagfyr.

O fewn y mis cyntaf rwyf wedi dysgu llawer o bethau ond y mwyaf yw pa mor gefnogol a clên yw’r staff sydd yn gweithio yma, dim yn unig y rheolwr llinell a rheolwr proffesiynol ond pob aelod, mae pawb yn gweithio o fewn tîm yn y cyngor ac yn barod i helpu.

Rwyf yn edrych ymlaen i’r misoedd o ein blaenau, rwyf yn ymuno a tîm cyllid Amgylchedd drwy gweithio ar cyfrifon adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol. Rwyf yn anelu am orffen 2021 yn gryf ac ymlaen i 2022.

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am y cynllun dilynwch y ddolen: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/Cynllun-Yfory.aspx

Pob Hwyl,

Caleb

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .