Wythnos Gyntaf Guto

Helo, a chroeso i fy mlog gyntaf. Mae’r wythnosau gyntaf wedi bod yn heriol ond hefyd yn ddiddorol iawn. Mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd iawn dechrau swydd newydd yn adeg covid-19, ond er gwaethaf yr heriau sydd dod o weithio gartref rwyf wedi mwynhau fy wythnosau gyntaf yn y swydd.

Cychwynnais fy niwrnod gyntaf drwy gael cyfarfod wyneb i wyneb hefo’r hyfforddai newydd  yn y Galeri yng Nghaernarfon. Ar ôl blwyddyn o gwarantîn a phellter cymdeithasol, roedd yn wych cwrdd â dod i nabod â phobl newydd. Yn y sesiwn croeso yma gawsom ni mwy o wybodaeth amdan y Cynllun Yfory a beth sy’n ddisgwyliedig gennym ni.

Yn y prynhawn cefais y cyfle i gyfarfod fy rheolwr am fy lleoliad gyntaf yng ngwasanaeth caffael yn yr adran Cefnogaeth Gorfforaethol. Yn y cyfarfod yma dysgais am ba brosiectau y byddaf yn gweithio arnynt a hefyd gefais gyfle i ddod i nabod ar swyddfa byddai yn gweithio o ym Mhencadlys (well… y swyddfa byddai yn gweithio o pam nid fydd rhaid i ni weithio o’r gartref dim mwy.)

Ar ôl gorffen fy nydd gyntaf ag sefydlu fy swydd gartref, treuliais y dyddiau nesaf yn darllen. Yn yr wythnos yma gwariais ran fwyaf o fy amser darllen a deall polisïau cyngor,  dod yn gyfarwydd hefo systemau cyngor fel I-Gwynedd, gwneud cyrsiau e-ddysgu, ag mynd i gyfarfodydd Microsoft Teams i ddod i adnabod fy nghydweithwyr gwaith newydd. Hefyd yn yr wythnos yma gefais gyfle i ddysgu mwy amdan y project gyntaf y byddai yn rhan o sydd ymwneud a pholisïau amdan allyriadau CO2 gan bartneriaid busnes y cyngor.

Rwyf wir di mwynhau fy wythnos gyntaf yn y swydd ac rwy’n awyddus i ddechrau ar y prosiectau a’r heriau newydd sydd i ddod. Rwy’n anelu at ddiweddaru’r blog bob hyn a hyn i adael i chi wybod sut mae pethau’n dod ymlaen.

Hwyl am y tro.

Guto Hughes

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .