Fy mhrofiad hyd yn hyn – wythnos cyntaf ym mywyd Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu!

Fel merch ifanc 21ain oed, roedd dechrau fy swydd llawn amser proffesiynol gyntaf yn deimlad brawychus i ddweud y gwir! Yn ‘ffresh’ o’r Brifysgol – roedd byd gwaith yn ddiarth i mi – ac nid oeddwn yn siŵr iawn beth i ddisgwyl yn ystod fy wythnos gyntaf. Yn enwedig, oherwydd ein bod ni’n gweithio o adref ar hyn o bryd yn sgil y pandemig coronafeirws, roeddwn yn nerfus iawn i gychwyn ar y gwaith.

Ond, byddwch yn falch o glywed, roedd fy wythnos gyntaf yn un i’w gofio – ac am yr holl resymau cywir hefyd! Roeddwn yn ffodus iawn o ddechrau’r cynllun ochr yn ochr â 6 o hyfforddeion brwdfrydig eraill – ac roedd cael y cyfle i’w cyfarfod a’i adnabod wyneb i wyneb ar y diwrnod cyntaf wedi gwneud byd o les! Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn i weithio efo bob un ohonynt dros y dwy flynedd nesaf. Cefais hefyd y cyfle i gyfarfod fy rheolwr llinell wyneb yn wyneb, a chael gweld y swyddfeydd a’r ystafelloedd cyfieithu yn adeiladau’r Cyngor. Roedd hyn wedi gwneud i bopeth deimlo’n ‘real’ iawn – ac hefyd wedi bod yn gymorth i greu perthynas cadarn efo’r rheolwr yn syth o’r cychwyn. Dwi wedi arfer, fel myfyrwraig, gweithio ar lein, ond mae’n anodd iawn creu perthnasau efo pobl newydd yn y modd yma felly roedd cyfarfod wyneb i wyneb wedi bod o fudd mawr i mi.

Er mwyn cadw’r berthynas gref ar lein wrth ddychwelyd adref i weithio, roeddwn wedi trefnu cyfarfodydd ‘teams’ efo fy rheolwr llinell yn ddyddiol, yn ogystal â sgyrsiau efo amryw o bobl sy’n rhedeg y cynllun, a fy mentor, sef unigolyn sydd ar y cynllun eisoes,  i wneud yn siŵr fy mod ar y trywydd cywir ac yn hapus efo popeth hyd yn hyn. Roedd cael siarad a gweld amryw o bobl yn ddyddiol wedi gwneud i mi deimlo’n rhan o’r tîm o’r cychwyn cyntaf, oedd yn gymorth i mi fod yn hyderus i ofyn unrhyw gwestiynau os nad oedd rhywbeth yn eglur.

Mae’r gair hyfforddai hefyd efallai yn gallu gael ei gam ddeall yn ogystal, oherwydd mewn gwirionedd nid hyfforddiant yr ydw’i wedi’i dderbyn, ond yn hytrach, y cyfle i gyfrannu fy syniadau, ac i wneud gwahaniaeth. Ac yn syth o’r cychwyn cyntaf roeddwn yn teimlo fel fy mod wedi darganfod fy nhraed. Ar fy ail ddiwrnod o waith, roeddwn wedi cael y cyfle i gychwyn ar cyfieithu darnau’r Cyngor, ac yn ffodus iawn roedd y darn a gyfieithais yn addawol a cefais ei yrru yn ôl at y cwsmer o fewn diwrnod o’i gwblhau! Roedd hyn yn gam mawr i mi oherwydd nid oeddwn yn disgwyl cael y cyfle i gyfieithu’r darnau’r tîm am ychydig wythnosau oherwydd roeddwn yn credu mai derbyn ‘hyfforddiant’ y buaswn.

Yn ogystal a chwblhau gwaith cyfieithu yn ddyddiol, mae bod ar y cynllun yn rhoi gymaint o gyfleoedd eraill i mi wella’n dysg ymhellach, ac yr wythnos hon, dwi wedi bod yn gwibio drwy’r mewnrwyd yn prosesu mwy o wybodaeth am systemau’r Cyngor ac wrthi yn cwblhau’r polisïau ac e-fodiwlau dysgu. Mae’n bwysig fy mod efo gwybodaeth gefndirol am sut mae’r Cyngor yn gweithio, a lle mae fy swydd i’n ffitio mewn petai – gan ddeall pwysigrwydd y gwaith dwi’n ei wneud pob dydd. Mae wedi gweithio mor dda i mi yr wythnos hon, wrth ffeindio’n nhraed, fod efo’r hyblygrwydd i  wneud amryw o waith yn ddyddiol megis bach o ddarllen, dysgu, a gwirio/cyfieithu oherwydd gall eistedd o flaen sgrin yn dyddiol fod yn straenus ac yn ddiflas, ac yn eithaf ailadroddus i ddweud y gwir!

Felly, wrth adlewyrchu ar fy wythnos gyntaf, nid ydw i’n credu y gallai wedi mynd yn well! Rwyf yn fy anterth, yn cwblhau ac yn anfon gwaith at gwsmeriaid, ac yn parhau mewn trafodaethau dyddiol efo fy nhîm cyfieithu a thîm y cynllun, rhag ofn bod unrhyw anhawster yn codi. Mae pob diwrnod wedi bod amrywiol, a phawb rwyf wedi cyfarfod wedi llwyddo i wneud i mi deimlo’n gartrefus iawn yma. Rwyf wedi mwynhau pob eiliad a phrofiad hyd yn hyn ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at fy ail wythnos yn y swydd!

Sophie 😊

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .