Ychydig o Gyngor

Gyda’r canolfannau asesu wrthi yn cael eu cynnal mi oeddwn i yn meddwl y byddai’n braf cynnig chydig o ‘tips’ i’r rheiny sydd ar ôl i gael eu cynnal. Dyma felly flog byr gyda ambell i air o Gyngor gan rhai o’r hyfforddeion presennol…

“Cofiwch drio mwynhau y profiad. Gan geisio cadw mewn cof bod mwy nag un cyfle i ddangos dy allu dros gyfnod yr holl dasgau” – Arawn – Secondiad fel Uwch Swyddog Prosiect Ôl 16 yn yr adran Addysg – Hyfforddai Rheoli yn wreiddiol.

 “Mae’r Cynllun yn chwilio am botensial iw ddatblygu, nid rhywun sydd wedi casglu bob profiad perthnasol eisoes. Cymerwch y cyfle i arddangos eich potensial ynghyd a’r cyfle i frolio eich profiadau perthnasol presennol” – Aron – Hyfforddai Cyllid

“Neilltuwch amser cyn mynychu’r ganolfan asesu i ymchwilio prif amcanion y gwasanaeth, yr adran, a’r prif heriau mae nhw’n wynebu dros y blynyddoedd nesaf” – Meilir – Hyfforddai Llesiant, Oedolion, Iechyd a Llesiant

“Mae cymryd rhan yn y ganolfan o adra yn roi cyfle i chi gadw elfen o reolaeth dros y sefyllfa a sut rydych chi’n perfformio. Gwnewch yn siwr fod eich amgylchedd yn gyfforddus, fod pob dim dechi angen am y diwrnod o’ch cwmpas yn hawdd a’ch bod ddim yn cael eich styrbio os posib. Roedd hyn yn rhoi teimlad brafiach i fi a llai o straen” – Miriam – Hyfforddai Cyfreithiol

“Peidiwch a trio bod yn wbath gwahanol i chi’ch hun, Ymgeisiwch eich gorau a pob lwc” – Gwern – Hyfforddai Syrfewr Diogelwch Eiddo

“Pan y byddwch yn y ganolfan asesu gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi amrywiaeth o wahanol brofiadau rydych wedi cael a thrïwch beidio bod yn ddibynnol ar un profiad penodol mwy nag un waith.” – Catrin – Hyfforddai Rheolaeth Cefn Gwlad

“Paratowch a gwnewch eich gwaith ymchwil fel gallwch fod yn hyderus ar y diwrnod” – Emily – Hyfforddai Cofrestru

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .