Diweddariad

Mai wedi bod yn flwyddyn brysur eisoes, a hynny tra yn dal i weithio o adre. Rydw i’n dal i fod yn gwneud gwaith i’r adran Anableddau Dysgu ac yn cael gafael dda ar ddeall y gwasanaeth erbyn hyn, sydd yn ei dro yn hwyluso’r gwaith cyllid. Mae dod i adnabod mwy o bobl o fewn yr adran yn help mawr hefyd. Yn ddiweddar bu i mi fynychu cynhadledd Yr Academi Gyllid 2021 oedd yn cael ei gynnal gan yr NHS, ond mi roedd y ddarpariaeth yn cynnig sesiynnau amrywiol gan gynnwys yn gan Jon Roe, Cyfarwyddwr Adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol. Y peth nodweddiaol o’r gynhadledd oedd y ffocws ar gyd weithio ar draws y sector gyhoeddus, rhywbeth sydd o bosib wedi’i hwyluso dan y drefn newydd o weithio a chyda cyfarfodydd teams ayyb. Mae dipyn o fy ngwaith yn ymwneud â cyd weithio gyda adrannau cyllid yr NHS gan eu bod yn cyd ariannu pecynnau gofal felly roedd y gynhadledd yn gyfle da i rwydweithio.

Ar ran y cymhwyster, rydw i wedi taro hanner ffordd ar ôl derbyn canlyniadau y ddau arholiad y gwnes i cyn ‘Dolig. Oherwydd amgylchiadau COVID, dim ond 1 modiwl fyddai’n gwneud y tymor yma, ond y wers yn fama i unryw un syn darllen ydi fod y cynllun a’r rheolwyr yn y gweithle yn hynod hyblyg ac ystyriol.

Ar ran y cynllun, mae’r flwyddyn wedi dechrau hefo nifer o sesiynnau diddorol, cyfarfodydd, siaradwyr gwadd mewnol, ac yn ddiweddar, y sesiwn gyntaf gyda siaradwr allannol. Y gŵr gwadd tro yma oedd Nic Parry, sesiwn a drefnwyd gan Guto Gwenallt, hyfforddai Iechyd a Diogelwch. (Ymddengys fod Guto yn nabod pawb, felly pwy a wŷr, efallai bydd sgwrs am gymhelliant gan Gareth Bale ymhen mis neu ddau 🙂 ) Roedd y sesiwn yn arbennig. Stori gyrfa diddorol, digon o hiwmor a chyngor arbennig i hyfforddeion. Y neges felly eto i unryw un sydd yn darllen a meddwl “a fyddai’r cynllun yma yn fy siwtio?” ydi fod profiadau eang ac amrywiol i siwtio a datblygu pawb.

Ar y nodyn yna, cadwch olwg ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr wythnosau i ddod i glywed am gyfleoedd 2021.

Hwyl

A

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .