Dim COFID am unwaith

Ers i’r pandemic ddechrau mae ein blaenoriaethau wedi bod yn rhai COVID-19 ac amddiffyn ein gweithlu ac felly mae wedi bod yn anodd rhoi canolbwyntied llawn i’n gwaith arferol, ond yn araf bach rydym yn ceisio rhoi sylw ar faterion pwysig iechyd a diogelwch sydd ddim yn ymwneud a covid-19.

Yn ddiweddar fel gwasanaeth iechyd a diogelwch rydym wedi bod yn ceisio edrych mewn i elfennau symud a thrin, yn enwedig ar yr ochr symud a thrin pobl yn yr adran gofal oedolion a hefyd symud a thrin gwrthrychau yn yr adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol. Yn benodol o fewn yr adran priffyrdd a Bwrdeistrefol rydym wedi bod yn edrych ar y symud a thrin hefo gweithwyr casglu ailgylchu.

Mae yna ddau fath gwahanol o gerbyd casglu Ailgylchu yng Ngwynedd, y Romaquip sydd yn fawr a gallu dal hyd at 850Kg o blastigion a chaniau a tua thunnell o garbod felly nid ydi’r gweithwyr yn gorfod gwagio’r Romaquip mor aml sy’n gwella effeithiolrwydd casglu. Yr ail fath o gerbyd yw cerbyd llai o lawer sydd yn cael ei ddefnyddio ar ein lonydd gwledig neu ‘narrow access vehicles’, nid ydi’r rhain yn dal gymaint ond mae’n rhaid eu cael er mwyn casglu ailgylchu pawb yng Ngwynedd.

Y broblem gyda’r ddau gerbyd yw eu bod yn uchel oddi ar y llawr ac felly mae’r gweithwyr yn gorfod codi pwysau trwm uwchben eu hysgwyddau er mwyn gwagio’r bocys neu cadis bwyd. Mae hyn yn codi problemau symud a thrin a cyhyrysgerbydol i’r gweithwyr gan arwain at lawer yn methu dyddiau o’r gwaith gydag anafiadau. Felly yn yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod allan hefo Gail fy nghydweithwraig ac Alison, sydd yn gweithio yn agos hefo’r cyngor fel ffisiotherapydd, er mwyn edrych ar ychydig o’r gweithwyr yn gwagio’r biniau ailgylchu ar eu rowndiau er mwyn i ni ac Alison gael mewnwelediad i beth sy’n digwydd wrth weithio ar y cerbydau yma.

Rydym yn gobeithio felly wrth wneud mwy o waith ar y cerbydau gan geisio rhoi pwysau ar y Llywodraeth i newid dyluniadau’r cerbydau yma, a hefyd wrth fynd ar ôl mwy o hyfforddiant symud a thrin i’r gweithwyr rydym yn gobeithio y byddem yn gallu lleihau nifer anafiadau i’n gweithwyr.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .