Y Cymhwyster CMI

Helo a chroeso nol i fy mlog!

Meddwl y byswn i’n gwneud y mwyaf o’r cyfle yma i’ch diweddaru chi o rywbeth sydd wedi cael cryn sylw gen i dros y misoedd diwethaf, sef y cymhwyster CMI.

Cymhwyster yn y maes rheolaeth ac arweinyddiaeth ydyw a’r gobaith ydi bydd yn fy helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i arwain a rheoli unigolion a thimau yn y dyfodol.

Mae cyfanswm o 8 uned ac mae 5 darlith ½ diwrnod (ar gyfer y mwyafrif o’r unedau) ac 1 aseiniad ysgrifenedig i’w chwblhau ar ddiwedd pob uned. Wrth gwrs, oherwydd y pandemig Covid-19, mae’r profiad dysgu wedi bod tra gwahanol i’r hyn roeddwn yn disgwyl ar ôl clywed profiadau cyn-hyfforddeion Cynllun Yfory. Er enghraifft, hyd heddiw, dydw i ddim wedi cyfarfod fy nhiwtoriaid na fy nghyd-fyfyrwyr wyneb yn wyneb gyda phob darlith yn cael ei gynnal ar-lein. 

Wedi dweud hynny, mae wedi bod yn brofiad braf cael cyfarfod (yn rhithiol) ag unigolion o sefydliadau gwahanol, ac er gwaetha’r ffaith nad ydw i’n rheolwr ac efallai’n brin o brofiad mewn rhai meysydd, mae’r grŵp wedi bod yn groesawgar tu hwnt ac wedi gwerthfawrogi fy mewnbwn.

I roi syniad i chi, mae unedau’r cymhwyster yn cwmpasu pynciau megis Rheoli Newid, Rheoli Perfformiad a Rheoli Risg i enwi ond ychydig. Heb os, mae ‘newid’ a ‘risg’ yn ddau beth cyson o fewn sefydliadau, ond pwy fyddai wedi meddwl y byddai newid a risg wedi bod mor berthnasol ym mywydau pob un ohonom a hynny ar raddfa mor fawr yn wyneb Covid-19? I raddau felly, mae fy mhrofiadau yn y gweithle wedi fy helpu gyda’r aseiniadau, a’r cymhwyster wedi rhoi imi ddamcaniaethau a theclynnau defnyddiol ar gyfer y gweithle.

Dw i’n edrych ymlaen rŵan i gwblhau’r unedau sy’n weddill a gobeithio caffael rhagor o declynnau defnyddiol ar hyd y daith i’w rhoi yn fy ‘mocs tŵls’ ar gyfer y gweithle.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .