Fy mlog olaf..

Helo!

Gobeithio bo chi gyd yn cadw’n iawn.

Mae yna ychydig o amser wedi mynd heibio i mi ysgrifennu blog diwethaf, felly mae gennyf waith diweddaru chi am be sydd wedi bod yn mynd ymlaen dros y misoedd diwethaf!

Rwyf bellach wedi gorffen fy nghyfnod gyda Cynllun Yfory ac yn ffodus iawn o fod wedi derbyn swydd fel Nyrs Iechyd Galwedigaethol yn y Cyngor.

Dros y flwyddyn diwethaf rwyf wedi bod yn cwblhau cwrs ôl-raddedig yn y maes Iechyd Galwedigaethol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Birmingham. Cefais gyfleon bythgofiadwy yn ystod fy nghyfnod ym Mirmingham ac wedi cael cyfarfod gymaint o bobl newydd sydd wedi arbenigo mewn meysydd gwahanol. Rwyf bellach yn rhoi’r hyn rwyf wedi dysgu ar waith yn fy swydd newydd sydd yn ffocysu yn bennaf ar nodi ac atal problemau iechyd sy’n gysylltiedig â gwaith, hyrwyddo amodau gwaith iach a deall effeithiau gwaith ar iechyd ac effeithiau iechyd ar waith.

Mae’r cyfnod yma wedi bod yn gyfnod heriol i nifer ohonom ac rwyf yn teimlo fy mod wedi datblygu gymaint dros y misoedd diwethaf. Dwi’n cael y cyfle rŵan i roi’r hyn rwyf wedi dysgu ym Mirmingham ar waith ac yn parhau i sicrhau fy mod yn datblygu fy sgiliau a dealltwriaeth dros y misoedd nesaf.

Dwi wedi mwynhau fy nghyfnod ar y Cynllun ac wedi dod i nabod gymaint o bobl newydd ac rwyf yn ddiolchgar ofnadwy am y profiadau.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .