Adlewyrchu ac Edrych Ymlaen- 2021

Maen flwyddyn newydd a gobeithio bod y diwedd yn y golwg ar gyfer y frwydr covid-19, erbyn mis Mawrth byddaf wedi bod ar y cynllun ers flwyddyn. Mae blwyddyn wedi hedfan heibio ac rydw i wedi dysgu cymaint. Rwyf wedi cael profiadau nad oeddwn yn disgwyl gweld fy hun ynddynt, cynlluniau traffig mawr, prosiectau teithio llesol, gorchmynion addasu map swyddogol, a llawer mwy.

Ar ddechrau blwyddyn newydd, tybed beth sydd gan eleni ar y gweill i mi? Hyd yn hyn mae llawer o’r prosiectau rydw i’n gweithio arnyn nhw’n weddol fawr a byddan nhw’n mynd ymlaen am ychydig mwy. Er enghraifft, mae’r ymgynghoriad ar y llwybr beicio newydd rhwng Llanrug a Caernarfon bellach wedi dod i ben, nawr byddwn yn edrych ar ddadansoddi’r canlyniadau cyn symud ymlaen i’r cam nesaf. Nod gwaith corfforol yw dechrau rhwng 2021-2022.

Mae yna fwy o phrojectau ymgynghoriadau rydw i’n gweithio arnyn nhw sydd eto i ddod i ymgynghori cyhoeddus. Rwy’n gyffrous i ddweud popeth wrthych chi yn fy mlog nesaf.

Yn fy mlog blaenorol soniais fy mod yn gweithio ar hyrwyddo teithio llesol. Gyda COVID yn atal ein syniadau cychwynnol, meddyliais am wneud fideos, posteri a gweithgareddau plant. Rwyf wedi mwynhau gwneud y math hwn o waith gan fy mod yn gallu defnyddio fy nghreadigrwydd wrth feddwl am ffordd i hyrwyddo neges ac annog eraill i gerdded neu feicio i’r gwaith neu’r ysgol. Bellach mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn cael cyfle i dreulio amser yn yr awyr agored i wella lles.

Y Cymhwyster

Rwyf newydd orffen dau fodiwl yn fy nghwrs. Rwyf wedi mwynhau dysgu ar gyfer y darlithoedd a chefais gyfle hefyd i wneud gwaith grŵp ar-lein. Profiad nad wyf wedi’i gael o’r blaen. Gyda’n gilydd ysgrifennon erthygl wyddoniaeth. Maen eithaf anhygoel sut mae technoleg wedi caniatáu i ddieithriaid o bob rhan o’r wlad i gydweithio ‘n llwyddiannus.

Pwy oedd yn meddwl y byddai ail hanner y modiwl hwn yn arwain at aseiniad calendr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. Gwneuthum fy ymgyrch ar godi ymwybyddiaeth a phwysigrwydd coed ac annog mwy o bobl i blannu coed. Rwy’n credu y dewiswyd yr aseiniad hwn gan fod technoleg yn dod yn rhan hanfodol o’n bywydau bob dydd. Aseiniad diddorol.

Dyma logo wnes i ddylunio ar gyfer yr aseiniad. Y gôl yw pob pawb efo eiliad neu ddau i ddysgu am goed drwy cyfryngau cymdeithasol fel Facebook.

Y ddau fodiwl nesaf yr wyf yn eu cynnal yw Asesu a Chynllunio Ecolegol a Chynaliadwyedd. Rwyf wedi dechrau paratoi trwy ddarllen llyfrau a gwefannau a chyfnodolion amrywiol.

Rydym wedi cael darlith ragarweiniol hyd yn hyn ac roedd y cyflwyniadau hyn yn fy atgoffa o rai darlithoedd ym Mhrifysgol Harper Adams. Dwi’n edrych ymlaen i weld beth sydd nesaf.

Mae’n edrych fel blwyddyn gyffrous a phrysur arall i mi!

Hwyl am y tro!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .