Cyrsiau ac arholiadau ar-lein!

Ers ychydig wythnosau rŵan rwyf wedi symud o’r adran Gynllunio i’r adran Eiddo a Priffyrdd. Gefais brofiadau da iawn yn yr adran gynllunio. Ers cyrraedd yr adran newydd rwyf wedi cael rhoi ar waith beth ddysgais ar yr LPC wrth fynd drwy’r broses o brynu eiddo. Mae’r adran yma hefyd wedi galluogi mi ddod i adnabod ardal ddaearyddol Gwynedd mewn gymaint mwy o fanylder. Dw i’n edrych ymlaen cael gweithio gyda dau adran oherwydd mae hyn yn golygu mwy o amrywiaeth o waith, yn ogystal a dod i adnabod mwy o weithlu’r Cyngor.

Rwyf hefyd wedi cychwyn gweithio ar weithredu deddf newydd, Deddf Llywodraeth Leol sydd wedi dod i rym yn 2021. Fydd hyn yn golygu newidiadau i ffordd o weithio rhai rannau or Cyngor. Rwyf yn edrych ymlaen i weithio ar y prosiect yma dros y misoedd nesaf. Mae trio cael fy mhen o gwmpas y ddeddf newydd yn golygu fy mod wedi dod i ddeall sut mae Cyngor yn gweithio a’r terminoleg o hynny hefyd.

Dros y mis diwethaf, dw i hefyd wedi cwblhau dau fodiwl arall fel rhan o fy nghymhwyster. Y cyntaf o’r rhain oedd cwrs mewn Cyllid a Sgiliau Busnes. Hwn ydy’r unig rhan o’r cwrs sydd yn cael ei asesu efo arholiad. Am fy mod erioed wedi astudio busnes neu economeg cyn yr LPC, dw i ddim yn gyfforddus iawn efo terminoleg busnes, ac felly oedd y cwrs yma yn reit anodd i mi. Er mod i newydd brynu tŷ a cychwyn swydd, mi nes i ddysgu mwy am forgeisi a pensiynau yn y cwrs yma nag ydw i erioed wedi or blaen!

Oedd profiad yr arholiad i hyn yn un od hefyd. Roedd cyfyngiadau o gwmpas y deunyddiau oeddwn i yn cael mynd i’r arholiad efo fi, ac am fod yr arholiad ar lein, oedd rhaid cael arolygwr oedd yn edrych arna i trwy webcam fy ngliniadur, ac yn gallu gweld a rheoli sgrin a mouse fy ngliniadur!

Yr ail gwrs wnes i gwblhau wythnos diwethaf oedd mewn gofal cleientiaid a safonau proffesiynol. Oedd hwn yn benodol i gyfreithiwr ‘in-house’ ac felly gefais siarad efo sawl hyfforddai mewn Cynghorau eraill ar draws Brydain. Oedd hi’n braf cael trafod gwaith efo pobl sydd wedi bod trwy profiadau tebyg, a sydd yn bellach i mewn i’w contract hyfforddi, ac yn gallu rhannu awgrymiadau. Oedd y cwrs yma yn canolbwyntio ar gwrthdaro, cyfrinachedd, dyletswyddau, ymrwymiadau, derbyn cyfarwyddiadau a rheoli amser. Beth oedd yn amlwg o’r drafodaeth am reoli amser oedd fod pawb yn mynd trwy problemau tebyg o’r straen o weithio o adra. Fel grŵp dyma ni yn dod i fyny efo rhestr o dechnegau er mwyn rheoli amser tra’n gweithio o adra, a dw i am rannu rhai rhag ofn iddo roi cymorth i rhywun arall

  1. Rheoli dyddiadur ar lein – blocio allan amser prysur
  2. Cychwyn cyn oriau gwaith er mwyn cael trefn
  3. Trefnu diwrnod o flaen llaw – rhestr tasgau
  4. Clirio desg bob dydd  – cael ffocws
  5. Dim edrych ar negeseuon Teams trwy’r adeg – gallu torri ar lif gwaith
  6. Cael seibiant rheolaidd o’r sgrin
  7. Trefnu cyfarfodydd o flaen llaw – disgwyliadau, camau nesaf a’r defnydd o agenda
  8. drag and drop’ e-bost i’r calendr er mwyn creu apwyntiad i gwblhau’r tasg – cael eich atgoffa fel yma.
  9. Rhestr tasgau ar e-byst
  10. Cyfathrebu efo cydweithwyr yn hanfodol

Dw i’n edrych ymlaen i ddatblygu y sgiliau rwyf wedi dechrau magu yma yn y Cyngor a cael mwy o gyfrifoldeb fel mae’r misoedd yn mynd yn eu blaen. Gobeithio hefyd tro nesaf byddaf yn ysgrifennu’r blog, fydd y sefyllfa cyfnod clo ychydig gwell. Mae’r dyddiau yn mynd yn hirach, a’r tywydd yn gwella’, yn fuan iawn bydd y Gwanwyn yma :).

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .