2020202020

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn ddiddorol i ddweud y lleia. Ar brydiau mae’n teimlo fel ei bod wedi hedfan heibio, ond ar adegau eraill, fel mae’r teitl yn awgrymu, mae’n teimlo fel bod y flwyddyn wedi ail adrodd dro ar ôl tro.

Ers ryw 9 mis da bellach mae’r drefn o weithio adref yn parhau ac fel unrhyw newid mae manteision ac anfanteision iddo. Rwy’n arbed y 2 awr o drafeilio yn ddyddiol ac felly yn cael mynd a’r hogan fach i’r ysgol sydd yn braf, ond ar y llaw arall rydw i’n gweld colli sgyrsiau ffurfiol ac anffurfiol y swyddfa ar brydiau. Roedd rhywun yn dysgu lot wrth glywed trafodaethau rhwng staff profiadol o fewn y gwasanaeth, ryw ddysgu ar ffurf osmosis i raddau. Er hynny, mae’r gefnogaeth dros teams a gallu’r cyngor i addasu wedi bod yn amlwg gydol y cyfnod. Wn i ddim sut wnaeth y tîm TG lwyddo i gael popeth yn gweithio mor rhwydd ar ddechrau’r cyfnod clo.

Ers i mi sgwennu ddwythaf rydw i wedi bod yma a thraw. Cefais gyfnod yn yr adran archwilio mewnol roddodd gyfle i mi ddeall pwysigrwydd yr adran honno i’r cyngor yn ei gyfanrwydd, gan ei fod yn ffocysu ar sicrwydd ansawdd y gwasanaethau a’r ddarpariaeth. Roedd ffocws pendant ar Ffordd Gwynedd yno er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cynnig y gorau i drigolion Gwynedd. Roedd y cyfnod yma wedi ei gynllunio yn bwrpasol i gyd fynd â’m modiwl CIPFA, felly gadewch i hynny fod yn sicrwydd i chi fod pob ymdrech yn cael ei wneud i roi osgo perthnasol i’r cymhwyster. Ar ôl y cyfnod yma, mi wnes i ddychwelyd i gyllid canol i fod yn rhan o’r broses cau lawr y cyfrifon, cyfnod gwyllt a phrysur gyda nifer o derfynau amser statudol. Roedd y sialens yn fwy byth eleni dan yr amgylchiadau. Bu gofyn i bawb weithio yn fwy creadigol a hyblyg. Bellach, rydw i yn ennill profiad gyda’r Gwasanaeth Anableddau Dysgu yn y tîm Oedolion. Mae’r profiad wedi bod yn heriol ar adegau ond yn sialens dda i ddysgu.

Ar ran y cwrs, rydw i wedi pasio fy mlwyddyn gyntaf bellach a hynny ar ôl gorfod rhoi stop ar arholiadau Mehefin. Mae’r cynnwys i gyd ar lein erbyn hyn yn hytrach na ym Manceinion ac eto mae manteision ac anfanteision i hyn. Ar ran y profiadau eraill, mi fues yn rhan o ddiwrnod asesu y Cynllun oedd yn hynod ddiddorol, rydw i’n mentora un o’r hyfforddeion newydd a wedi bod yn rhan o gadeirio cyfarfodydd gyda uwch reolwyr fu’n cyflwyno eu crefft i’r tîm hyfforddeion felly mae cyfleoedd gwerthfawr ar gael ar y Cynllun. Cofiwch gymud sbec ar ein tudalen Facebook a Instagram i weld mwy.

Ar y nodyn hynny

Nadolig Llawen i chi

A

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .