Ffair Talent – Y Cais Perffaith

Yn ddiweddar ges i gyfle i gymryd rhan yn Ffair Talent Cyngor Gwynedd gyda’r bwriad o roi mewnwelediad o sut beth ydyw i ymgeisio a gweithio i’r awdurdod lleol. Cynhaliwyd sesiynau byw dros Zoom gyda chyfle i glywed gan brentisiaid, graddedigion ac arbenigwyr.

Cymerais ran yn sesiwn ‘Y Cais Perffaith’, ble roeddem yn trafod sut i ysgrifennu ffurflen gais da a sut i baratoi ar gyfer cyfweliad neu ganolfan recriwtio.

Os ydych chi’n meddwl ymgeisio am le ar Gynllun Yfory neu ar ein Cynllun Prentisiaethau, meddwl oeddwn i, byddai’n syniad da crynhoi rhai o brif bwyntiau’r sesiwn a rhannu rhai fy mhrif ‘top tips’:

Y Ffurflen Gais:

 • Darllen drwy’r cyfarwyddiadau
 • Sicrhau bod gennych ddigon o amser i gwblhau’r ffurflen gais
 • Cynnwys enghreifftiau a gwybodaeth berthnasol
 • Byddwch yn gryno ac i’r pwynt drwy strwythuro eich atebion

Y Ganolfan Recriwtio/Cyfweliad:

 • Byddwch yn ymwybodol o beth rydych chi wedi cynnwys yn eich ffurflen gais
 • Dangoswch eich diddordeb yn y maes
 • Byddwch yn hyderus a pheidiwch â brysio wrth gwblhau tasg neu ateb cwestiwn
 • Ceisiwch ymlacio a mwynhau’r profiad gorau medrwch chi

Yn y byd sydd ohoni, os ydych yn ymgeisio am swydd, efallai bydd rhai ohonoch yn derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn canolfan recriwtio/cyfweliad ar lein. Fy mhrif gyngor ar gyfer y senario yma byddai i’w drin union yr un fath â sefyllfa wyneb yn wyneb a pharatowch yn yr un ffordd.

‘Top Tips’ Emily:

 1. Rhoi digon o amser i gwblhau’r ffurflen gais
 2. Cynnwys enghreifftiau i gefnogi’ch pwyntiau
 3. Paratoi a gwneud eich ymchwil
 4. Peidio bod ofn cysylltu os oes gennych gwestiwn

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .