Wythnosau cyntaf ar y cynllun

Mae’r mis cyntaf o weithio efo’r Cyngor wedi bod yn fis rhyfedd iawn. Oeddwn i wedi arfer gweithio adra yn cwblhau’r LPC a bod yn annibynnol a hunan disgybledig ond oedd trio setlo mewn a dysgu systemau newydd yn her wahanol. Dw i wedi bod yn ffodus iawn efo’r tîm dw i’n gweithio ynddi, a’r rheolwyr sydd gennyf fy mod wedi cael dipyn o gymorth, a sawl person croesawgar iawn i droi at.

Mae’r wythnosau yn hedfan heibio sydd yn arwydd da dw i’n teimlo efo swydd newydd, a dw i efo digon i’w wneud i gadw fi yn brysur.  Rhywbeth ddaeth i’w amlwg yn fuan iawn yn fy amser yma efo’r Cyngor oedd gymaint o waith sydd yn mynd ymlaen tu ôl i’r llenni ym mhob adran er mwyn ceisio gwneud y gorau a phobl Gwynedd. Yn bersonol doeddwn ni ddim yn sylwi gymaint sydd yn cael ei drafod, a’r polisïau sydd yn cael eu creu a gwella wrth wrando ar bryderon y bobol.

Y gwaith

Dw i wedi cael cyfle i ddrafftio cytundebau 106, edrych ar geisiadau tystysgrif gyfreithlon ac eistedd mewn ar sawl Pwyllgor gwahanol. Mae’r gwaith dw i wedi cael ei wneud yn barod, a’r gwaith ymchwil dw i wedi cwblhau wedi bod yn amrywiol a diddorol dros ben. Fel hyfforddai mewn llywodraeth leol o’i gymharu â mewn ymarfer preifat, rwy’n teimlo fy mod yn cael gymaint mwy o amrywiaeth yn y gwaith dw i’n cael gwneud.

Datblygiad personol

O ran fy natblygiad personol, dros y ddwy flynedd fyddai yn cwblhau cwrs ‘Professional Skills Course’ trwy Brifysgol y Gyfraith. Fydd hyn yn cael ei wneud ar-lein oherwydd y pandemig. Wedi i mi gwblhau’r cwrs yma, a’r ddwy flynedd fel hyfforddai yn llwyddiannus, byddaf wedyn yn gyfreithiwr. Yn yr wythnos diwethaf dw i wedi gwneud fy modiwl cyntaf ar Sgiliau Eiriolaeth a Chyfathrebu.

Roedd hwn yn gwrs dwys efo llawer o waith paratoi. Er fy mod wedi arfer efo siarad cyhoeddus ers bod yn athrawes, roedd y cwrs yma ngwthio’i allan o fy ‘comfort zone’ dipyn. Roedd rhaid paratoi ceisiadau i roi o flaen y barnwr heb lawer o amser paratoi gan adeiladu ar yr hyn oeddwn wedi dysgu ar yr LPC. Ar ddiwrnod olaf y cwrs, bu i ni wneud treial o’r dechrau i’r diwedd. Oedd pob cynrychiolydd yn chwarae rhan benodol. Oeddwn i’n gwneud Adolygiad cyn treial, a chroesholi tyst ar ran yr amddiffynnydd, yn ogystal â chwarae tyst oedd yn cael ei chroesholi.

Pecyn llawn dogfennau i’r treial i’w darllen

Er pa mor nerfus oeddwn i, ar holl waith paratoi oeddwn i wedi ei wneud, oedd o’n brofiad da yn y diwedd. Efallai bydd cyfle i mi fynd i’r cwrt rhyw dro dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn cael roi’r sgiliau dysgais ar waith.  

Byddaf yn symud i adran wahanol ar ôl y Nadolig, ac felly eisiau gwneud y mwyaf o’r amser dw i efo ar ôl i ddysgu yn yr adran bresennol.

Hwyl am y tro.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .