Mis fel Hyfforddai

Dw i’n ysgrifennu’r blog yma i grynhoi ar fy mis cyntaf fel un o hyfforddeion newydd Cyngor Gwynedd. Mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd iawn yn dechrau swydd mewn cyfnod mor ansicr, ond rwyf wedi llawn fwynhau ac yn werthfawrogol o’r cyfle.

Fy rôl i yw Hyfforddai Diogelwch Eiddo, a rwy’n gweithio o fewn yr adran Tai ac Eiddo. Fel rhan o’r swydd rwy’n trafaelio ledled y sir yn sicrhau bod eiddo’r Cyngor yn saff ar gyfer ei thriolion, eiddo sy’n amrywio o ysgolion i’r ffermydd bychan sy’n berchen i’r Cyngor.

Yn ogystal a’r gwaith o ddydd i ddydd mae wedi bod yn grêt i fod yn rhan o’r tîm Hyfforddai Cynllun Yfory. Mae’r tîm wedi hwyluso’r broses o ddechrau swydd newydd a mae’r holl aelodau wedi bod yn groesawgar iawn. Mae’r cyfarfodydd Microsoft Teams rhithiol wedi bod yn gyfle da i adnabod y hyfforddai newydd, a dod i wybod be’ sy’n mynd ymlaen o fewn eu hadrannau nhw, rhywbeth dw i’n edrych ymlaen i ddeall mwy amdano!

Rwyf bellach wedi dechrau astudio’r cymhwyster. Y cwrs yw Commercial Building Surveying ym Mhrifysgol John Moores, a fydd yn digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd. Ar y funud mae popeth ar-lein, sy’n sialens ond mae’n braf i osgoi’r trafaelio. Drwy’r cwrs rwyf wedi cael cyfle i adnabod pobl eraill a fydd yn gweithio o fewn y diwydiant a fydd yn gyfle da i ehangu fy ngwybodaeth am y maes a rhoi’r gwybodaeth rwy’n ei ddysgu i ddefnydd yn fy swydd!

Mae’r cyfnod yma wedi bod yn un anodd iawn ond dw i wedi mwynhau’r mis cyntaf yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen i’r dyfodol fel Hyfforddai!

Hwyl,

Gwern

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .