Fy Wythnosau Cyntaf

Y 6ed o Orffennaf. Fy niwrnod cyntaf yn fy swydd newydd fel Hyfforddai Iechyd, Diogelwch a Llesiant. Ond nid eich diwrnod cyntaf arferol, cyfarfod aelod o’r Tîm iechyd a diogelwch tu allan i’r swyddfa er mwyn casglu bocs o nwyddau cyfrifiadurol gan gynnwys gliniadur, bysellfwrdd, llygoden a sgrin ychwanegol yn ogystal â chadair swyddfa. Nol a mi adref wedyn i osod popeth yn fy swyddfa newydd… Fyny ‘r grisiau adref!

Gweithio o adref ydw i wedi ei wneud ers y cychwyn a dwi wedi bod yn rhan o gyfarfodydd lu ar ‘Microsoft Teams’ gan gynnwys rhai pwysig am ein sefyllfa PPE ac ar rwydwaith Gynllun Yfory. Mae wedi bod yn anodd dod i ‘nabod fy nghydweithwyr ac aelodau eraill y cyngor dros ‘Teams’. Er hynny mae pawb wedi bod yn groesawgar ofnadwy ac wedi fy helpu ymhob ffordd posib.

Yn dair wythnos gyntaf roedd hi’n anodd i mi wneud lawer o ddim byd gan nad oeddwn yn gwybod llawer am y maes ac oherwydd fy mod yn berson sy’n hoffi cadw’n brysur roedd hyn ychydig yn rhwystredig. Ond wedi’r amser fynd yn ei flaen roeddwn yn cael dysgu pethau newydd gan aelodau’r tîm iechyd a diogelwch, megis sut i uwch lwytho data ar fas data’r cyngor, sut i fewnbynnu ffurflenni damweiniau ac hefyd sut i gynnal asesiad DSE.

Erbyn hyn dwi wedi cael bod allan i Lyfrgelloedd ar gyfer ei hasesu er mwyn iddynt gael ailagor oherwydd COFID ac wedi bod o amgylch depos priffyrdd gydag aseswr amgylcheddol. Yn ogystal â hyn dwi nawr wedi dechrau fy nghymhwyster tystysgrif NEBOSH felly rwy’n dechrau deall a dysgu mwy am iechyd a diogelwch ac yn edrych ymlaen at allu gwneud mwy o dasgau nawr oherwydd y cymhwyster.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .